Zasady korzystania z usług medycznych przez obcokrajowców w Niemczech

· 3.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Cudzoziemiec może skorzystać z podstawowych, bezpłatnych usług medycznych na wypadek choroby podczas krótkiego pobytu w Niemczech. Należy w tym przypadku przedłożyć kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Cudzoziemiec może skorzystać z podstawowych, bezpłatnych usług medycznych na wypadek choroby podczas krótkiego pobytu w Niemczech. Należy w tym przypadku przedłożyć kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Uwaga!
E
uropejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, na przykład w związku z podjęciem pracy w Niemczech lub rozpoczęciem tu działalności gospodarczej. Nie przysługuje też osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło.

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. EKUZ nie daje uprawnień do leczenia, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia. Karta uprawnia do korzystania w Niemczech z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne należy zapłacić samemu. W Niemczech również placówki, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.Prawo do otrzymania EKUZ mają jedynie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy na wakacje wyjeżdża kilkuosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien posiadać własną EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, na przykład w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w związku z krótką podróżą służbową lub w celu podjęcia studiów. EKUZ przysługuje także pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. O kartę tą wystąpić mogą również małżonkowie, którzy nie pracują oraz dzieci. Jeśli są oni ubezpieczeni, posiadają kartę ubezpieczeniową, którą posługują się przy każdej wizycie u lekarza. Osoby zatrudnione w Niemczech lub prowadzące w Niemczech własne firmy podlegają niemieckiemu systemowi opieki zdrowotnej i nie mogą korzystać z karty EKUZ.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i nie uprawnia do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach Uni Europejskiej.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=4&artnr=1828 W razie potrzeby skorzystania z opieki lekarskiej, przed zasięgnięciem porady specjalisty zaleca się, aby najpierw skorzystać z porady lekarza rodzinnego. Lista polskojęzycznych lekarzy znajduje się w katalogu firm mojegomiasta.de. Listy lekarzy zgodnie z ich specjalnościami znajdują się na „Yellow Pages” „żółtych stronach”. Lekarzy dyżurujących w święta i weekendy znależć możemy w codziennej prasie w działach „Ärztlicher Notdienst” (lekarze dyżurujący) lub „Ärztlicher Bereitschaftsdienst” (lekarze na telefon) lub spytać się o nich w aptekach.

 

Komunikat:

Prosimy o uczciwość i nie umieszczanie kryptoreklamy pod naszymi artykułami, na forum i w kalendarium. Zaśmiecają one serwisy i utrudniają korzystanie z portalu. Na naszym portalu jest wiele możliwości taniej, a nawet bezpłatnej (np. katalog firm) reklamy. Użytkowników wzywamy do bojkotowania firm, które spamują lub w inny nieuczciwy sposów wykorzystują trud, jaki zadaliśmy sobie w celu stworzenia portalu mypolacy.de.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie