Jerzy Jan Fedoruk. Pomagam w pisaniu i tłumaczeniu dokumentów urzędowych.

Adres
Schlitz, Im Grund 4