Adam Knopik - polski prawnik w Niemczech

Jako współpracownik niemieckiej kancelarii adwokackiej pomogę Ci w następujących kwestiach w Niemczech: • utrata prawa jazdy • ucieczka z miejsca wypadku • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lubi innych środków odurzających • jazda bez uprawnień • odszkodowania za szkody komunikacyjne • prawo pracy • prawo transportowe • firma w Niemczech

Adres
Aachen, Goethestraße 5

Publikacje Adam Knopik - polski prawnik w Niemczech

Uciekłeś z miejsca wypadku? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje

Ucieczka z miejsca wypadku - już samo to sformułowanie...