5 najważniejszych kwestii z prezydentury Bronisława Komorowskiego

· 514 odsłon · Skomentuj! · Autor:
5 najważniejszych kwestii z prezydentury Bronisława Komorowskiego

W czwartek tj. 06 sierpnia dobiega końca kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego. O jego wzlotach mamy zamiar Wam opowiedzieć w artykule.

Początek prezydentury Bronisława Komorowskiego przypadał na 6 sierpnia 2010 roku, z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. To był też czas kiedy zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

Bezpieczeństwo, polityka prorodzinna, konkurencyjna gospodarka, nowoczesny patriotyzm oraz sprawne państwo - to pięć priorytetów Bronisława Komorowskiego, które starał się rozwijać i pielęgnować za czasów swojej kadencji.

1. Bezpieczeństwo

Zdecydowanie jeden z najważniejszych priorytetów prezydentury Komorowskiego. Był zdania, że Polska potrzebuje silnej armii i dlatego od kilku lat prowadzony jest w naszym kraju program modernizacji sił zbrojnych, który został zapoczątkowany przez Komorowskiego jeszcze jako szefa MON w 2001 roku. Ponadto, starał się o zwiększenie wydatków na wojsko. Ustawę, która od 2016 r. podniesie wydatki obronne do poziomu 2 proc. PKB, podpisał pod koniec lipca.

Budowa tarczy antyrakietowej to także pomysł Komorowskiego. Podpisana w 2013 roku ustawa o modernizacji technicznej i finansowaniu sił zbrojnych miała zapewnić finansowanie jej budowy. Projekt nie został na razie zrealizowany.

Od zaprzysiężenia, które miało miejsce w sierpniu 2010, prezydent zwołał 31 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczyły one szczytów NATO, bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa oraz Ukrainy.

2. Polityka prorodzinna

Prezydent wierzy, że w ciągu jego pięcioletniej kadencji udało mu się stworzyć dobry klimat dla rodziny. Pod taką nazwą funkcjonuje też program, który Komorowski zaprezentował w maju 2013 roku. Składa się on z 44 propozycji, a jedną z nich jest „Karta Dużej Rodziny”, która uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek.

Komorowski nie raz podkreślał, że Polacy chcą mieć dzieci, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Mówił, że dziecko to ogromny wkład finansowy, który niejednokrotnie wygrywa nad chęcią posiadania potomstwa. W czasie swojej kadencji starał się zrozumieć z jakimi trudnościami i problemami borykają się współcześni rodzice i jakie są źródła negatywnych doświadczeń. Przekonywał, że pokonanie kryzysu demograficznego jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Polską. Pod koniec lipca Sejm uchwali nowelizację w kodeksie pracy, która pomoże pogodzić życie zawodowe i rodzinne, m.in wydłuża i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego.

3. Konkurencyjna gospodarka

Przygotowany przez Kancelarię Komorowskiego projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, wprowadza zasadę, że w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika.

Komorowski przyczynił się także do promocji polskiej gospodarki. W tej kwestii odwiedzał m.in Chiny, Turcję i Koreę.

4. Dobre prawo

Prezydent stanął też w obronie małych sądów. W 2013 roku przedstawił projekt, po którego przyjęciu przywrócona została większość spośród 79 zlikwidowanych wcześniej przez reformę Jarosława Gowina najmniejszych sądów rejonowych.

Prezydencka nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, a także - jak wskazywano - wyszła naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości. Bronisław Komorowski tłumaczył, że - przygotowując propozycję - kierował się wolą zakończenia sytuacji niestabilności w sądownictwie, która rzutowała na pracę i klimat panujący w sądach.

Prezydent podpisał w trakcie swojej kadencji ponad 930 ustaw, a do najważniejszych należała m.in ustawa zwiększająca od 2016 r. wydatki obronne do poziomu co najmniej 2 proc. PKB oraz ustawa ws. in vitro.

Ponadto, wśród propozycji Komorowskiego z końca 2014 roku znalazły się także nowela ordynacji podatkowej, prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa, której celem jest umożliwienie ekshumacji i godnego pochówka ofiar terroru komunistycznego.

Prezydent skierował do Sejmu również projekt ustawy krajobrazowej, nakładający obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; po uchwaleniu przez Sejm podpisał ją w maju tego roku.

Czterokrotnie skorzystał z przysługującego mu weta prezydenckiego. Zgłosił je wobec ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie oraz ustawy o nasiennictwie.

W lipcu 2014 roku prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór resortu rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów. Komorowski był zdania, że nowelizacji zagrażałaby ładowi przestrzennemu i mogłaby spowodować degradację krajobrazu. Sejm poparł prezydenckie weto.

5. Nowoczesny patriotyzm

Prezydent uwypukla, że przywrócił „pozytywny kontekst obchodów narodowych rocznic”. Na rozpoczętą w 2010 roku akcję „Kotylion na 11 listopada” zaprosił szkoły z całej Polski oraz polskie szkoły za granicą, zachęcając do wspólnych przygotowań uroczystości. Podkreślał, że biało-czerwone kotyliony, wpięte przez wielu w płaszcze i kurtki, były symbolem nowoczesnego patriotyzmu.

Do innych inicjatyw przejawiających nowoczesny patriotyzm zaliczamy „Majówka z Polską” - obchody przypadające na 1, 2 i 3 maja. Udział w akcji brały szkoły oraz polskie samorządy. Na biało-czerwono, obok Pałacu Prezydenckiego i Pałacu Kultury i Nauki, rozbłysły wtedy najważniejsze budynki w kilkunastu największych miastach Polski.

A jak Wy oceniacie prezydenturę Bronisława Komorowskiego?

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie