Bezpieczeństwo ponad wszystko

· 570 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Bezpieczeństwo ponad wszystko

9 lipca wejdzie w życie polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, która ma celu poprawę bezpieczeństwa w regionie przygranicznym- poinformowało MSW.

Na poniedziałkowej polsko-niemieckiej konsultancji międzyrządowej, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska spotkała się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Thomasem de Maizierem.

W przesłanym oświadczeniu szefowie MSW obu krajów podkreślili, że umowa o współpracy służb nada nowy impuls do współpracy, zwłaszcza na terenach przygranicznych, i będzie stanowiła podstawę prawną do współdziałania służb porządku publicznego w nowych obszarach, takich jak np. wykroczenia, oraz przyczyni się do ujednolicenia dotychczas stosowanych praktyk.

Jednym z zadań jest kontynuacja współpracy w głównych obszarach agendy europejskiej, która ma na celu zwalczać nielegalną migrację oraz zagrożenia terrorystyczne ze strony tzw. zagranicznych bojowników.

Ponadto, zaniepokojeni krytyczną sytuacją na Ukrainie, której krótko i długoterminowe konsekwencje mogą mieć daleko idące skutki dla bezpieczeństwa nie tylko w regionie, ale również w całej Unii Europejskiej, ministrowie deklarują wolę wsparcia państwa ukraińskiego w budowaniu stabilnych struktur administracyjnych, w tym służb porządku publicznego, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego, a także w zakresie rozwijania potencjału do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ochrony granic - czytamy w komunikacie MSW.

Stachańczyk i Woidke poruszali na spotkaniu różnorodne kwestie m.in poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (w poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie). Ma to poprawić żeglowność na Odrze, a także zapewnić lepszy poziom ochrony przeciwpowodziowej w regionie przygranicznym.

Ponadto, w trakcie rozmów poruszono temat wspierania nauki języka polskiego w szkołach niemieckich oraz podtrzymania tożsamości kulturowej wśród dzieci polskiego pochodzenia. Realizacja strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego obywateli niemieckich polskiego pochodzenia jest monitorowana przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W poniedziałek, w Warszawie odbyły się 13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy premier Kopacz z kanclerz Merkel dotyczyły relacji dwustronnych, kwestii bezpieczeństwa.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie