Bezrobotni do prac socjalnych

· 408 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Bezrobotni do prac socjalnych

Pobierający zasiłki Hartz IV muszą liczyć się, że od lata zostaną zobligowani do wykonywania czynności w pracach społecznie użytecznych, np. w domach opieki, domach starców czy w szpitalach.

Po zawieszeniu obowiązkowej służby wojskowej od lipca również służby socjalne będą mieć kłopoty z pracownikami. W miejsce osób, które zamiast służby wojskowej wybierały "służbę zastępczą" potrzeba będzie około 35.000 pracowników. Jak podaje "Bild" politycy wystąpili z propozycją, a eksperci sprawdzają teraz możliwości prawne zatrudnienia w służbach socjalnych świadczeniobiorców Hartz IV. Na razie nie wydaje się aby występowały przeszkody w uzupełnianiu braków personalnych w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi czy szpitalach.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie