Co myślimy o Niemcach?

· 1.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Co myślimy o Niemcach?

Jak co roku Centrum Badań Opinii Publicznej (CBOS) zapytało Polaków o to, co sądzą o najbliższych sąsiadach. Badanie opinii Polaków ma już 20-letnią tradycję!

We wrześniu, jak co roku, CBOS opublikowało raport dotyczący postrzegania przez Polaków innych narodów, a przede wszystkim najbliższych sąsiadów. Co zatem sądzimy o Niemcach, Czechach, Słowakach…?

Z raportu wynika, że najbliższych sąsiadów traktujemy w sposób bardzo zróżnicowany, a eksperci przyczyn tego zachowania upatrują w relacjach politycznych, bo o ile Czechów, Słowaków i Niemców darzymy sympatią, o tyle do Rosjan podchodzimy raczej z dużym dystansem.

Jak cię widzą, tak cię piszą…

W ankiecie respondenci zostali zapytani nie tylko o to, których sąsiadów darzą największą sympatią. Pytania były bardzo zróżnicowane, a niektóre odpowiedzi wymagały od ankietowanych skonstruowania własnej odpowiedzi, jak na przykład w kwestii dotyczącej wymienienia typowych cech sąsiadów.

Zestaw cech, które Polacy przypisali Niemcom RACZEJ nie powinien dziwić. Jak zatem postrzegamy typowego Niemca? Bardzo pozytywnie! Niemiec jawi się nam jako osoba uporządkowana, zdyscyplinowana, pracowita, zaradna i przedsiębiorcza.

Zdaniem Polaków Niemcy są ludźmi miłymi, sympatycznymi, uprzejmymi, dbającymi o swój wygląd zewnętrzny i wykazującymi ogromną kulturę osobistą. Nieco inni ankietowani wspominali, że Niemcy to osoby o twardym charakterze, pewni siebie, zdecydowani, znający poczucie własnej wartości. Dlatego w odpowiedziach bardzo często padały takie określenia jak: „Ordnung” czy „Kinderstube”. Co więcej, Polacy uważają, że Niemcy są dobrymi sąsiadami, którzy zabiegają o dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami, a Polaków traktują bardzo przychylnie.

Zaledwie 7% ankietowanych negatywnie postrzega naszych zachodnich sąsiadów, a wśród ich odpowiedzi pojawiły się takie cechy jak: zarozumiałość, wywyższanie się, zadzieranie nosa, butność czy zadufanie, a zamiłowanie do porządku, ankietowani określali mianem „sztywniactwa” o pejoratywnym nacechowaniu.

Ci ankietowani (3%), którzy w pamięci mają jeszcze doświadczenie wojenne, Niemcom przypisywali następujące cechy: okrucieństwo, brutalność brak zaufania, fałszywość i podstępność.

Na przekór stereotypom!

Duża część ankietowanych, którzy pozytywnie postrzegają Niemców daje powody do zadowolenia, bo dowodzi to tego, że stereotyp na temat Niemca widzianego oczami Polaka patrzącego prze pryzmat świadka/uczestnika/ofiary wojny uległ zatarciu! Niemcy są normalnymi, zwyczajnymi, ale przede wszystkim sympatycznymi ludźmi!

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie