Codzienność dyskryminacji

· 662 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Codzienność dyskryminacji

Miedzy uczniami i studentami dyskryminacja, wykluczenie i mobbing są codziennością i oddziaływają negatywnie na wydajność i motywację pracy.

Po raz pierwszy rządowe Biuro ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji ujawniło wyniki badań przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży. Raport objętości 450 stron przedstawiony został w ARD i wynika z niego, że co czwarty uczeń i student pochodzenia cudzoziemskiego czuje się dyskryminowany. 6% pytanych jest dyskryminowane z powodu swojej niepełnosprawności. Często dochodzi do aktów dyskryminacji w relacjach uczeń- nauczyciel. Rodzice skarżą się, że z powodu pochodzenia, niepełnosprawności mają problemy przy zapisywaniu dzieci do szkół. Dyskryminacja w szkole a potem jej kontynuacja w różnego rodzaju formach w przypadku kontynuowania nauki. Kolejnym etapem jest dyskryminacja na rynku pracy – tutaj dyskryminacja z powodu pochodzenia czy niepełnosprawności, rozszerza się o płeć i wiek
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie