Dwadzieścia lat po zjednoczeniu

· 389 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dwadzieścia lat po zjednoczeniu

Bilans 20 lat po zjednoczeniu Niemiec określił minister spraw wewnętrznych jako historię wielkiego sukcesu

Dwudziesta rocznica zjednoczenia państwa stała się okazją do posumowania dotychczasowego procesu.
Gospodarka: produkt krajowy brutto na mieszkańca wschodnich landów wzrósł z 43% (1991) do 73% (2009) wartości zachodnich regionów.
Do 2009 roku kwotą 30,5 miliarda euro doinwestowano istniejące zakłady i 25 miliardów euro zainwestowano w nowe projekty.
Społeczeństwo: niemieckie społeczeństwo starzeje się – na wschodzie bardziej niż na zachodzie.
Oczekiwania mieszkańców wschodnich regionów zbliżają się do wysokich oczekiwań zachodnich Niemców.
W 2008 roku na kobietę we wschodnich landach przypadało 1,4 dziecka, to więcej niż na zachodzie.
Od 1991 roku 1,1 miliona Osis przeniosło się do zachodnich landów.
Rynek pracy: w 1992 roku prawie co trzeci mieszkaniec wschodnich regionów nie miał pracy. Od tego czasu sytuacja uległa znacznej poprawie. Od 2005 do 2009 liczba bezrobotnych zmalała o pół miliona (blisko o jedną trzecią).
Wynagrodzenia w Niemczech wschodnich wzrosły do 83% poziomu zachodnich (w 1991 było to 57%).
Wykształcenie: spadła we wschodnich landach liczba młodych ludzi bez miejsca praktyki zawodowej do niespełna 2700 w 2009 roku.
Od 1989 roku liczba podejmujących studia zwiększyła się przeszło dwukrotnie w nowych landach i znacznie przewyższyła zachód.
Infrastruktura: od 1991 do 2009 zainwestowano 88,3 miliarda euro w infrastrukturę drogową w całych Niemczech, z czego 32 miliardy przypadły na wschodnie regiony.
Do końca 2009 roku oddano 1840 km nowych dróg, dalsze 70 jest w budowie.
Na inwestycje kolejowe w całym kraju w latach 1991-2009 przeznaczono 69 miliardów euro, z czego 29 miliardów na wschodzie.
Mieszkania: od zjednoczenia do kas wschodnich Niemiec popłynęło 7,1 miliarda euro na budownictwo mieszkaniowe.
Przeciętna powierzchnia mieszkaniowa na osobę na wschodzie wzrosła do 38,6 m2 (1993 wynosiła 29,5 m2)
Liczba mieszkań wzrosła o 32,5% (2008 r.)
Środowisko: wyjątkowa poprawa w bilansie ekologicznym – w DDR ilość zanieczyszczeń pyłami była najwyższa w Europie, wiele rzek (np. Elba) uważane były za ekologicznie zrujnowane, katastrofalna była jakość wody pitnej i powietrza na terenach przemysłowych. Obecnie stan jakości zarówno powietrza jak i wody jest porównywalny z zachodnimi.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie