Dziedziczyć i nie stracić

· 683 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Dziedziczyć i nie stracić

Niemcy są krajem w którym co trzeci mieszkaniec już coś odziedziczył, wiele osób jeszcze to spotka. Jak sobie radzić w przypadku dziedziczenia, jak oszczędzić pieniądze i nerwy.

W przeciągu najbliższych 20, 30 lat spotka to prawie każdego, mimo to wiele osób jest zaskoczone kiedy dowiadują się o spadku. Jeśli jest wielu spadkobierców często dochodzi do sporów, ale również pojedynczemu spadkobiercy może nastręczać problemów. Najważniejsze zasady jak postępować w przypadku informacji o spadku – wg specjalistów magazynu "Focus". 1. Osoba wyznaczona jako spadkobierca powinna jak najszybciej sprawdzić co jest przedmiotem dziedziczenia. Od chwili poinformowania jest tylko sześć tygodni na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jest to o tyle ważne, że dziedziczy się nie tylko dobra ale również długi. 2. Koszty pochówku wcale nie są małe,jeśli spadek jest mniejszy niż koszty pogrzebu, to niespodziewane obciążenie można odliczyć od podstawy podatkowej. Urząd Skarbowy uznaje koszty pogrzebu do wysokości 7500€. 3. Dwoje lub więcej spadkobierców tworzy tzw. wspólnotę spadkową, między członków której dzielona jest masa spadkowa. Spadkobiercy wspólnie i zgodnie muszą podejmować decyzje co do działania, to często powoduje znaczną ilość konfliktów. Ważne jest aby jak najszybciej podzielić spadek, najlepiej w postaci pisemnego oświadczenia, sygnowanego przez wszystkich spadkobierców. Jeśli spadek dotyczy nieruchomości lub firmy musi być sporządzony w postaci aktu notarialnego. 4. Testament potwierdza oficjalnie prawo do dziedziczenia. Potrzebny jest m.in. w urzędach, sądach i bankach. Jedynie sporządzone przed śmiercią przez spadkodawcę upoważnienie daje możliwość bezproblemowego dysponowania zdeponowanymi pieniędzmi. Znacznie oszczędza to czas i koszty, ponieważ spadek podlega opłacie,a wysokość kosztów zależy od wartości. 5. Brak testamentu lub dyspozycji spadkowych powoduje po śmierci spadkodawcy szereg konsekwencji prawnych. Dziedziczy wówczas osoba pozostająca ze zmarłym w najbliższym stosunku rodzinnym. W najgorszej sytuacji są partnerzy życiowi nie związani ślubem. W przypadku braku odpowiednich dokumentów nawet wieloletni partner pozostaje z pustymi rękami. Aby tego uniknąć każde z partnerów życiowych może wskazać w umowie dziedziczenia na drugą osobę jako jedynego spadkobiercę. Wspólny testament w przypadku osób niezamężnych jest niemożliwy. Uwaga: jeśli partnerzy życiowi się rozejdą nie oznacza to automatycznej utraty ważności umowy dziedziczenia
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie