Gwarancja na używany samochód

· 581 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Gwarancja na używany samochód

Gwarancja na używany samochód nie jest związana z określonym warsztatem, orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwości.

Kto kupuje używany samochód z gwarancją, może powierzyć naprawy i przeglądy dowolnie wybranemu warsztatowi, bez utraty gwarancji. Nie mają wiążącej prawnie mocy zapisy umowy, które prawo do gwarancji wiążą z naprawami w warsztatach wymienionych w umowie, orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH). W uzasadnieniu podano, że klient nabywając samochód używany z gwarancją, płaci za nią dodatkowo, w przeciwieństwie do nabywcy samochodu nowego, który taką gwarancję ma wliczoną w koszt samochodu. Dlatego gwarancja dla nowych samochodów może być uzależniona od napraw i przeglądów w autoryzowanych warsztatach.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie