I żyli długo...

· 330 odsłon · Skomentuj! · Autor:
I żyli długo...

Długość życia w Niemczech nieustannie rośnie. Statystycznie co drugi mężczyzna dożyje co najmniej 80, a co druga kobieta 85 lat.

Jeśli tendencja będzie się rozwijać w dalszym ciągu na dotychczasowym poziomie można oczekiwać coraz większej liczby dożywających bardzo sędziwego wieku osób. Od około 170 lat ludzie w krajach uprzemysłowionych żyją coraz dłużej. W ostatnich dziesięciu latach obserwuje się w Niemczech wydłużenie życia mężczyzn o rok na przestrzeni pięcioletniego okresu. W przypadku kobiet wskaźnik jest nieco niższy. O czym nie mówią statystycy – osoby zamożne żyją dłużej niż ludzie ubodzy. Badania zależności długości życia ze stanem majątkowym przeprowadził DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung); wynika z nich, że w ubogich gospodarstwach domowych kobiety umierają trzy lata, zaś mężczyźni pięć lat wcześniej niż osoby majętne. Naukowcy podają dwa powody takiego stanu rzeczy: osoby ubogie nie mogą pozwolić sobie na odpowiednią opiekę zdrowotną lub prowadzą niezdrowy tryb życia wynikający z gorszych warunków pracy bądź mniejszej świadomości. Wcześniejsza śmierć może być również wypadkową tych dwóch czynników. Najdłużej żyją mężczyźni w Heidelbergu, Freiburgu i Heilbronn, z kolei kobiety w Dreźnie, Monachium i Stuttgarcie. Według prognoz statystyków w najbliższych 50 latach długość życia wydłuży się o dalsze siedem lat. Już obecnie Niemcy nazywane są "domem starców Europy" – to kraj z największą ilością starców i najmniejszym odsetkiem ludzi młodych ze wszystkich państw UE.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie