Jak zatrudnia się pracownika w Niemczech?

· 9.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak zatrudnia się pracownika w Niemczech?

Ważne nie tylko dla chcących podjąć pracę w Niemczech ale także dla polskich firm w tym kraju, które zechcą zatrudnić Polaka.

Pracownik po znalezieniu pracodawcy i ustaleniu z nim zasad oraz warunków pracy i płacy powinien otrzymać i podpisać umowę o pracę. Umowa będzie w języku niemieckim. Tu rada, aby dać ją do tłumaczenia wcześniej (dużo tanich ofert na takie usługi znajduje się w internecie). W Niemczech zawarcie umowy o pracę może przybrać także ustną formę, ale ze względu możliwe (jak to w życiu bywa) późniejsze komplikacje oraz wagę dowodu w sądzie pracy powinno się ją sporządzić na piśmie. Może ona być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowę o pracę na czas określony można zawrzeć na okres do dwóch lat i w tym czasie wolno ją przedłużyć najwyżej trzykrotnie.

 

Okres próby – szczególne położenie wobec pracodawcy

 

Podobnie jak w Polsce pracodawca stosuje zasadę sprawdzenia pracownika w okresie próbnym. Przez pierwsze miesiące (od trzech do sześciu) pracownik znajduje się w szczególnym położeniu wobec pracodawcy. W tym czasie w relacjach między pracodawcą a pracobiorcą obowiązują skrócone terminy wypowiedzenia umowy o pracę: minimum dwa tygodnie. Po upływie tego czasu próbnego minimalny ustawowy okres wypowiedzenia wydłuża się do czterech tygodni. Należy pamiętać, że termin wypowiedzenia pracy przez pracodawcę wydłuża się wraz ze stażem pracy. Opisywana sytuacja to modelowy przykład. Stosuje się go tam, gdzie nie istnieją branżowe układy między związkami zawodowymi a zrzeszeniami pracodawców. W małych i średnich niemieckich firmach rzadko działają związki zawodowe i tam stosowany powinien być model, o którym napisałem.

 

Kasa chorych – ważne ubezpieczenie dla pracownika

 

Po spisaniu umowy i złożeniu danych osobowych pracodawcy, pracownik musi podać wybraną przez siebie kasę chorych a pracodawca go w niej zameldować. Ma on na to dwa tygodnie. W przypadku zatrudnienia z płacą do 400 euro pracodawca melduje pracownika w specjalnej kasie ubezpieczeniowej. Ważne jest, aby zatrudniony podpisał oświadczenie o innych wykonywanych przez niego pracach, a także o jego wyborze lub rezygnacji z opcji dodatkowego opłacania składek na ubezpieczenie rentowe. Pracodawcy z branż o podwyższonym stopniu ryzyka zatrudniania „na czarno” (np. budownictwo, hotele, restauracje, spedycja – ta lista jest dłuższa) mają obowiązek już w pierwszym dniu zatrudnienia złożyć skrócony meldunek do urzędu ubezpieczeń rentowych. Pracownik jest zobowiązany do noszenia przy sobie kopii meldunku wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

 

Urlop i choroba

 

Minimalny okres urlopu w Niemczech to cztery tygodnie, a prawo do jego pełnego wymiaru pracownik dostaje po sześciu miesiącach zatrudnienia. Jeżeli nie był on zatrudniony przez cały rok, wolno mu wziąć tylko część urlopu. Jeśli w czasie urlopu zachorował, to przechorowane dni nie wliczają się do urlopu. W pierwszych czerech tygodniach jego zatrudnienia pracodawca jest zwolniony z konieczności płacenia pensji w czasie choroby pracownika. Po upływie tego okresu musi przez sześć tygodni trwania tej samej choroby płacić 100 proc. wynagrodzenia. Aby zminimalizować stratę małych przedsiębiorstw związaną z obowiązkiem płacenia pensji w pierwszych sześciu tygodniach choroby, wprowadzono specjalne ubezpieczenie. Firmy zatrudniające nie więcej niż 30 pracowników dostają zwrot 40-80 proc. wynagrodzenia wypłaconego w czasie choroby.

Autor:Radosław Serafin

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie