Koniec z dotacjami dla gorzelni

· 459 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Koniec z dotacjami dla gorzelni

Niemiecki przemysł monopolowy przestanie być dotowany.

Do końca 2017 roku zakończy się unikalny w Europie projekt subwencji małych gorzelni. Obejmuje on pomoc dla 20.000 małych gorzelni produkujących alkohole z owoców. Według "Passauer Neue Presse" do końca 2013 roku zakończy się pomoc dla większych gorzelni produkujących alkohole ze zboża i ziemniaków. W ten sposób Niemcy spełniają dyrektywy Trybunału Europejskiego zobowiązującej zakończenie pomocy państwowej dla przemysłu alkoholowego, jako niezgodnego z prawem europejskim. Monopol alkoholowy datowany jest od czasów Republiki Weimarskiej. Do tej pory gorzelnie pozyskiwały alkohol nie tylko do celów konsumpcyjnych, ale również na potrzeby produkcji leków i kosmetyków, otrzymując gwarantowaną cenę wyższą od ceny rynkowej. Roczna dopłata ze skarbu państwa opiewała na 80 milionów euro rocznie. Według gazety nie jest spodziewana zwyżka cen wysoko procentowego alkoholu na rynku.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie