Konsekwencje ujawnienia dioksyn

· 414 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Konsekwencje ujawnienia dioksyn

4.700 farm hodowlanych zostało zamkniętych po ujawnieniu w paszy dioksyn w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Władze federalne są postawione w stan gotowości, służby sanitarne stale kontrolują poziom dioksyn. Wcześniej zamknięto przeszło 1000 kurzych ferm, po odkryciu w jajach pochodzących z ich hodowli nadmiernej ilości rakotwórczych substancji. Większość obecnie zamkniętych farm znajduje się w Dolnej Saksonii, w głównej mierze dotyczy tym razem hodowli trzody chlewnej. Zamknięte farmy mają zakaz sprzedaży jakichkolwiek produktów do czasu sprawdzenia i potwierdzenia braku jakichkolwiek podejrzeń.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie