Kram z papierami

· 2.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kram z papierami

Kwity, faktury, zaświadczenia bankowe, ubezpieczenia emerytalne i wiele, wiele innych – dziesiątki papierów wypełniają domowe segregatory. Często nie wiadomo, które można wyrzucić, które trzeba zachować i jak długo.

Specjaliści radzą przede wszystkim przechowywać dokumenty osobiste, takie jak wyciąg z aktu urodzenia, świadectwo zawarcia związku małżeńskiego, świadectwa szkolne i ukończenia szkół. Dla osób pracujących ważne są oświadczenia podatkowe. Każdego roku do 31 maja każdy zatrudniony musi przedstawić odpowiednie dokumenty w Urzędzie Podatkowym, do tego też potrzebuje wszystkich zaświadczeń. Nawet po dokonaniu odpowiednich czynności dla fiskusa do czterech lat wstecz mogą nastąpić korekty. W pewnych przypadkach podejrzenia oszustw podatkowych fiskus może żądać przedstawienia dowodów nawet do dziesięciu lat wstecz. W przypadku spraw spornych rozstrzyganych na drodze sądowej dokumenty należy przechowywać do końca ścieżki odwoławczej. Osoby zarabiające powyżej 500.000 euro rocznie mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających ich dochody przez sześć lat. Osoby wykonujące pracę w domu (rzemieślnicy) muszą przechowywać dokumenty (rachunki) przez lat osiem. Osoby pracujące w tzw. wolnych zawodach podlegają obowiązkowi przechowywania dokumentów dla Finanzamtu przez lat dziesięć, służbowa korespondencja może być zlikwidowana po sześciu latach. Kolejnymi są dokumenty upoważniające do otrzymania emerytury: im dłuższy staż pracy i wysokość podatku emerytalnego tym wyższe świadczenia. Część informacji przekazywana jest bezpośrednio przez pracodawców lub BA. Do przebiegu pracy zawodowej zaliczają się również wykształcenie, okresy pobytu w szpitalu i czas poświęcony na wychowanie dzieci. Poświadczają to świadectwa, umowy o pracę, dokumentacja szpitalna, wyciągi z aktu urodzenia i zaświadczenia z różnorakich urzędów. Jeśli czegoś brakuje np. zaświadczenia o pobycie w szpitalu warto pomyśleć o tym zawczasu: pracodawcy i szpitale przechowują swoja dokumentację przez 30 lat. Kolejnymi przechowywanymi dokumentami są polisy ubezpieczeniowe – należy przechowywać je przez cały okres trwania. Jeśli umowa jest wypowiadana można wcześniejsze dokumenty wyrzucić. Dotyczy to umów związanych z ubezpieczeniem domu czy samochodu. Inaczej ma się sprawa z polisami na życie i emeryturę. W tym wypadku należy zachować podpisane umowy i dowody wpłat. Warto przechowywać wyciągi z konta, które mogą być dowodem w różnorakich sprawach np. rozwodowych kiedy trzeba udowodnić kto ponosił jakie wydatki. Paragony będące dowodem zakupu trzeba przechowywać przez okres ważności gwarancji. Dokumenty takie jak umowa wynajmu mieszkania,protokoły przejęcia powinny być przechowywane przez trzy lata. Rozliczenie kosztów dodatkowych najemca powinien posiadać przez rok od otrzymania go. Dla kredytobiorców ważna jest umowa kredytowa, jak również poświadczenia spłaty zadłużenia. Te dokumenty muszą pozostać tak długo jak nieruchomość jest niespłacona do końca. Również później mogą być dobrym argumentem przy staraniu się o nową pożyczkę. Dokumenty,których trwałości nie jest się pewnym mogą być zeskanowane i przechowywane dodatkowo w postaci elektronicznej.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie