Mały – wielki problem Niemców

· 370 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Mały – wielki problem Niemców

Starzenie się społeczeństwa, deficyt siły roboczej i brak wzrostu populacji – to trzy największe problemy, z którymi zmagają się Niemcy. Grupa osób pracujących w wieku od 20 do 65 lat zmniejsza się. Szacuje się, że w 2030 roku z 61% spadnie do 54%.

Współczynnik urodzeń w Niemczech jest najniższy nie tylko w Europie, ale i na całym świecie – na ten problem wskazuje praca badawcza firmy audytorsko-konsultingowej BDO i hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej (HWWI).

W Niemczech w przeciągu 5 lat stwierdzono średnio 8,3 urodzeń na 1000 mieszkańców. Niemcy w rankingu znalazły się niżej niż Japonia, która zajmowała dotąd ostatnie miejsce - 8,4 urodzeń na 1000 mieszkańców. W Unii Europejskiej podobne miejsca zajęły Portugalia 8,9/1000 i Włochy 9,2/1000.

Inne kraje UE, tj. Francja i Wielka Brytania, mogą pochwalić się pokaźnym współczynnikiem urodzeń - odnotowano tam średnio 12,7 urodzeń na 1000 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki urodzeń zarejestrowano w krajach afrykańskich, głównie w Nigerii, gdzie przypada 50 urodzeń na 1000 mieszkańców.

Ze spadkiem przyrostu naturalnego wiążą się wyższe koszty pracy oraz deficyt fachowców. Napływ młodych oraz wykwalifikowanych imigrantów jest istotnym czynnikiem, aby utrzymać pozycję Niemiec w „gospodarczej czołówce”. Zakłada się, że promowanie pracy zawodowej kobiet na większą skalę poprawi pozycję Niemiec.

Według dyrektora HWWI Henninga Voepela skutki przemian demograficznych sięgają o wiele głębiej. Jego zdaniem starsze społeczeństwa mają mniejsze ramy planowania i unikają większego ryzyka. Utrudnienie inwestowania w nowe technologie wpływa na spadek innowacyjności i spowolnienia postępu technicznego, co może negatywnie rzutować na produktywności Niemiec.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie