Młodzież wielkim przegranym europejskiego kryzysu

· 476 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Młodzież wielkim przegranym europejskiego kryzysu

Z raportu Fundacji Bertelsmanna wynika, że największymi przegranymi kryzysu gospodarczego w Europie są dzieci i młodzież. W Unii Europejskiej ubóstwem lub społecznym wykluczeniem zagrożonych jest 26 mln osób poniżej 18 roku życia.

Największa przepaść w kontekście sprawiedliwości społecznej w Europie najmocniej jest widoczna między Północą a Południem, a także między młodymi a starszymi – to najłatwiej zauważalne różnice pojawiające się po zapoznaniu się z Indeksem Sprawiedliwości Społecznej, w oparciu o który Fundacja Bertelsmanna co rok bada sprawiedliwość społeczną w 28 państwach członkowskich UE.

W opublikowanym Indeksie liderami, a więc krajami, w których panuje największa społeczna równość są: Szwecja, Dania i Finlandia. Niemcy zajmują siódme miejsce, a Polska piętnaste. Najniższe miejsca zajmują: Bułgaria, Rumunia i Grecja.

Krytyczna sytuacja grupy wiekowej od 20 do 24 lat

Wśród obywateli krajów Unii Europejskiej w najgorszej sytuacji znajdują się młodzi ludzie między 20 a 24 rokiem życia. Szacuje się, że na Starym Kontynencie około 5,4 mln z nich nie pracuje, nie kształci się, co więcej w 25 państwach członkowskich ich liczba na przestrzeni ostatnich lat wzrosła, jedynie w Niemczech i Szwecji grupa ta zyskała nowe perspektywy.

Bardziej widoczna przepaść między pokoleniami

Liczba odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej od 2007 roku wzrósł z 26,4 do 27,9%. W tym samym czasie odsetek osób w wieku 65 lat (i powyżej), którzy doznali biedy zmniejszył się z 24,4 do 17,8%. Badacze wyjaśniają, że ten fakt może wiązać się z tym, że w czasie kryzysu gospodarczego składki emerytalne oraz świadczenia dla osób starszych były wypłacane regularne i nie uległy zmianie, w czasie gdy wielu młodych ludzi straciło pracę lub ich dochody zostały znacznie zmniejszone.

Prezes Fundacji, Aart De Geus ostrzega przed dalszymi skutkami pogłębiającej się różnicy między pokoleniami (różnicami społecznymi, ale także ekonomicznymi) i dodaje, że Unia Europejska oraz państwa członkowskie muszą dołożyć szczególnych starań, by stale polepszać szanse stojące przed młodymi ludźmi.

Rzetelne badania

Fundacja Bertelsmanna co roku bada szanse społeczne mieszkańców 28 państw członkowskich UE. W tym celu sztab socjologów, ekonomistów, prawników, analityków gospodarczych itd. szczegółowo analizuje Indeks sprawiedliwości Społecznej Unii Europejskiej, na który składa się około 35 kryteriów m.in. ubóstwo, rynek pracy, zdrowie, spójność społeczna, edukacja. W świecie nauki uznaje się, że badani prowadzone przez Fundacja Bertelsmanna są najbardziej wiarygodne i najlepiej opracowane.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie