Mniej pracujacych na czarno

· 487 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Mniej pracujacych na czarno

W 2011 roku zanotowano znacznie mniej przypadków pracy na czarno, podaje Federalna Agencja Pracy

Jak podaje BA w urzędy celne zanotowały 47.500 przypadków pracy na czarno, oznacza to spadek o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. Informacje pochodzą ze sprawozdania rocznego Federalnej Agencji Pracy. Ze sprawozdania wynika również, że o 16,7% czyli ok. 20.000 przypadków zmniejszyła się liczba uzasadnionych podejrzeń o nadużycia w zakresie świadczeń socjalnych. Zmniejszyła się również liczba kar i grzywien, przeciętna wysokość wymierzanej grzywny wynosiła 111 euro. O nadużyciach świadczeń socjalnych jest mowa gdy pobierający Hartz IV podaje nieprawdziwe lub niepełne informacje o swoich dochodach lub stanie majątku. Najwięcej przypadków nadużyć wykrywane jest automatycznie przy porównywaniu danych z innych urzędów.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie