Najwyższe wynagodzenia w Hamburgu!

· 199 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Najwyższe wynagrodzenie godzinowe płacone jest w Hamburgu, podaje Niemiecki Związek Cechów (DGB).

Przeciętne wynagrodzenie brutto za godzinę pracy w Hamburgu wynosiło w 2007 roku 22,28 euro. Wszędzie indziej zarobki są niższe. Najniżej wynagradzani są pracownicy w Turyngii, tam w ubiegłym roku przeciętna godzinowa stawka wynosiła 14,91 euro.

Wynagrodzenia godzinowe we wschodnich regionach są niższe niż w części zachodniej Niemiec. Jednocześnie czas pracy na wschodzie jest znacznie dłuższy. Stąd też zdaniem DGB znaczna migracja do zachodnich landów, szczególnie młodych, dobrze wykształconych ludzi.

Przeciętne wynagrodzenie za godzinę we wschodnich landach wynosiło w roku ubiegłym 16,03 euro. W zachodnich stawka wyniosła 20,98 euro za godzinę. Dla całego kraju przeciętna stawka wyniosła 20,02 euro.

Wydaje się, że właśnie niskie wynagrodzenia są główną przyczyną wysokiego bezrobocia. Również w ilości przepracowanych godzin zaznaczają się znaczne różnice: w Turyngii, Saksonii-Anhalt, Brandenburgii i Saksonii rocznie pracują ludzie zdaniem DGB przeszło 1400 godzin. W Nadrenii Palatynacie, Dolnej Saksonii czy Nadrenii Północnej Westfalii przeciętna ilość przepracowanych godzin w ciągu roku wyniosła ok. 1300 godzin.

Wysoka ilość osób zmieniających miejsce zamieszkania jest następstwem niskich płac i długiego czasu pracy – zaledwie w czasie pierwszego kwartału tego roku 10 300 osób wyjechało z Turyngii.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie