Nie zainteresowani wyborami

· 654 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Nie zainteresowani wyborami

Na 100 dni przed wyborami parlamentarnymi zaledwie co druga osoba uprawniona do głosowania jest „absolutnie pewna”, że weźmie w nich udział.

Blisko jedna czwarta (24%) jest za to całkowicie albo prawie całkowicie pewna, że nie weźmie udziału w głosowaniu, to oznacza 15 milionów osób nie chcących głosować. "Bild" przeprowadził duży, reprezentatywny sondaż wśród nie chcących przystąpić do wyborów. W dużym skrócie są to osoby młode, często długotrwale bezrobotne, politycznie zniechęcone i najczęściej są to kobiety (59%). Osoby które zdecydowanie nie chcą iść głosować to w 18% bezrobotni, jedna trzecia spośród nich nie ma żadnego wykształcenia, nawet zawodowego, co piąty spośród nie biorących udziału w wyborach ma dochody miesięczne od 1000 do 5000 euro. Blisko 60%ma pesymistyczne spojrzenie w przyszłość. Wśród osób poniżej 24 roku życia nie chce głosować 30%, wśród osób powyżej 55 lat – 20%. Połowa osób jest „całkowicie rozczarowana” polityką, 37% jest zdania, ze udział w wyborach niczego nie zmieni, 27% w żadnej z partii nie widzi swojego reprezentanta. Zaledwie 7% nie chce głosować "z prywatnych powodów". 57% pytanych nie chcących brać udziału deklaruje, że nawet w przypadku obowiązku udziału w wyborach, nie wzięłoby w nich udziału
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie