Niemcy będą wyznaczać uchodźcom miejsca zamieszkania!

· 361 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niemcy będą wyznaczać uchodźcom miejsca zamieszkania!

W niemieckich aglomeracjach wraz ze wzrostem liczby uchodźców pojawił się problem powstawania dzielnic etnicznych. Szef MSW Thomas de Maiziere proponuje, by wydawać migrantom przejściowe nakazy osiedlania się w określonym miejscu.

Ci z imigrantów, którym udało się i dotarli do Niemiec, ale co ważniejsze otrzymali tam prawo do schronienia, osiedlają się w dużych miastach, co nie powinno dziwić, wszak łatwiej tam znaleźć mieszkanie, a także pracę. Masowy napływ uchodźców do większych niemieckich miast może spowodować powstawanie w nich dzielnic etnicznych, czego obawiają się nie tylko mieszkańcy, ale także politycy, dlatego Thomas de Maiziere szef niemieckiego MSW chce wyznaczać azylantom miejsce zamieszkania.

Przydzielenie uchodźcom na pewien czas określonego z góry miejsca zamieszkania uważam za konieczne, aby uniknąć ryzyka powstawania gett w aglomeracjach miejskich – powiedział de Maiziere w wywiadzie udzielonym dla „Welt am Sonntag”, co więcej z dalszej rozmowy wynika, że szef MSW ma już gotowy plan zmian w ustawie o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców w RFN. De Maiziere chce by decyzję o kierowaniu azylantów pod konkretne miejsce zamieszkania zajmowały się władze administracyjne danego kraju związkowego.

Pomysł de Maiziera popierają politycy SPD, którzy uważają, że jest to jedyny dobre wyjście, by zapobiec powstawaniu gett, co więcej pełnomocnik rządu federalnego ds. integracji Aydan Özoguz (SPD) uważa, że oprócz mieszkania konieczne będzie zapewnienie azylantom zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Szef MSW może liczyć także na poparcie ze strony partii macierzystej – CDU i bawarskiej CSU, ich zdaniem powstanie skupisk etnicznych nijak będzie się miało do planów integracji uchodźców z lokalną społecznością.

Słowa krytyczne płyną natomiast ze strony opozycji. Jedna z tamtejszych polityków Ulla Jelpke uważa pomysł de Maiziera za godzący w prawa przysługujące imigrantom do wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia, które zostały zapisane w postaci Konwencji, w 1952 roku, w Genewie, a dotyczą spraw uchodźców.

Pomysł narzucania uchodźcom miejsca zamieszkania nie jest niczym nowym. Podobny zabieg zastosowano w latach 90. ubiegłego wieku wobec tzw. późnych przesiedleńców, czyli osób pochodzenia niemieckiego przybyłych do Republiki Federalnej z obszaru byłego ZSRR.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie