Niemiecka nagroda dla polskiego poety

· 225 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niemiecka nagroda dla polskiego poety

Adam Zagajewski - polski poeta, eseista i prozaik odebrał w Berlinie niemiecką Nagrodę im. Heinricha Manna przyznaną przez Berlińską Akademię Sztuk.

Jego twórczość posiada unikatowy ton - ton tęsknoty oraz pogłos, w którym długo jeszcze pobrzmiewają postrzeganie i pamięć, świat zewnętrzny i wewnętrzny. Dwie melodie równocześnie - tragiczny dur i radosny moll, dwa światy, które się wzajemnie szukają, aby w kluczowych chwilach się odnaleźć - tak w piątek podczas wieczornej gali wręczenia nagród rozprawiał Kleinschmidt w siedzibie Akademii nieopodal Bramy Brandenburskiej.

Zagajewski swoją przemowę skupił na twórczości Heinricha Manna i jego brata Thomasa, stawiając tezę, że ich odmienne osobowości ukazują wewnętrzne rozdarcie europejskiej kultury XX. wieku.

Pisarz podkreślił, że konflikt pomiędzy lewicowo-liberalnym Heinrichem i metafizycznym uduchowionym nacjonalizmem Thomasa nie dotyczył konkretnych postaw politycznych. Nie ograniczał się też do przeciwieństwa pomiędzy "pacyfizmem Heinricha a rycersko-wojenną postawą Thomasa" podczas I wojny światowej.

W sporze pomiędzy braćmi ujawniło się pęknięcie europejskiej kultury - konflikt pomiędzy przeciwstawnymi tradycjami, które rywalizują ze sobą po dziś dzień. Wzrosła obojętność - mówił laureat. Zagajewski twierdzi, że zwiększyła się obojętność, jednakże napięcie pomiędzy tradycją oświecenia a romantyczną tęsknotą pozostało.

Zagajewski jest poetą, eseistą, prozaikiem, nauczycielem akademicki i tłumaczem literacki, przedstawicielem pokolenia Nowej Fali i laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Zagajewski definiuje poezję, jako sztukę przetwarzania i układania wyrażeń myślowych. Wbrew wiodącemu prym postmodernizmowi uważa, że nie kształtowanie języka, ale sens jest najważniejszą cechą poezji. Dlatego nie ma w poezji Zagajewskiego niemal żadnych asyndetonów, neologizmów czy zniekształceń słownych. W jego poezji bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności.

Poeta należy do najbardziej znanych w Niemczech polskich autorów. Na niemieckim rynku ukazał się m. in. jego tom poezji "Niewidzialna ręka" (2012), a wcześniej powieść "Słuch absolutny" (1979). Zagajewski publikuje też w renomowanych niemieckich czasopismach literackich "Sinn und Form" i "Akzente".

Nagroda jest przyznawana od 1953 roku i wynosi 8 tys. euro.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie