Niewykorzystany potencjał

· 484 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niewykorzystany potencjał

Tak zwany niewykorzystany potencjał pracowniczy jest w Niemczech przeszło dwa razy większy niż liczba bezrobotnych.

W Niemczech więcej osób pragnie pracować niż wykazują to oficjalne statystyki. W 2012 roku 6,7 miliona osób w wieku od 15 do 74 roku życia wyrażało chęć pracy lub pracy w większym wymiarze godzin. Wśród nich 3,4 miliona stanowią mężczyźni; 3,3 miliona kobiety. Jednak w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek niewykorzystanego potencjału pracowniczego: w 2011 roku 7,3 miliona osób zgłaszało chęć do pracy. Do osób tzw. niewykorzystanego potencjału pracowniczego należy 2,3 miliona osób bezrobotnych i 3,3 miliona osób zatrudnionych, ale chcących więcej pracować. Do osób które chciałyby więcej pracować zalicza się 1,5 miliona pracujących w wymiarze co najmniej 32 godzin tygodniowo (w tym 72% stanowią mężczyźni) i 1,8 miliona zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu (tutaj większość stanowią kobiety). Do tego dochodzi 1,1 miliona osób, określanych mianem "ukrytych rezerw", którzy co prawda nie pracują ale wyrażają gotowość podjęcia pracy.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie