Niskie płace

· 468 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Niskie płace

Mimo malejącej liczby bezrobotnych, aż 1/4 wszystkich zatrudnionych pracuje za najniższe wynagrodzenia.

Mimo niezłej kondycji w jakiej znajduje się rynek pracy w Niemczech, łatwo zaobserwować znaczne różnice w poziomach wynagrodzenia. Winą za ten stan rzeczy analitycy przypisują niskim płacom w niektórych branżach. W 2010 roku aż 22,2% wszystkich zatrudnionych pracowało za mniej niż 2/3 średniej stawki godzinowej (w zachodnich landach to niespełna 11 euro, we wschodnich 8,30€). Najgorzej sytuacja przedstawia się w handlu: blisko co trzecia spośród 3,2 miliona zatrudnionych osób zarabia mniej niż 10€ za godzinę, co piąta osoba dostaje mniej niż 8,50€. W całych Niemczech we wszystkich branżach bardzo mało zarabia 6-8 milionów osób, co w zestawieniu z sektorem niskich płac z innymi krajami Unii, plasuje RFN na siódmym miejscu
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie