Nowe przepisy UE

· 636 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Nowe przepisy UE

Parlament Europejski na swoim ostatnim posiedzeniu przed wyborami intensywnie pracował nad zmianą przepisów.

Parlament Europejski chce aby znak "Made in...” umieszczany był obowiązkowo na wszystkich produktach (z wyjątkiem produktów spożywczych i lekarstw). Producenci z krajów UE mogliby sami decydować czy na produktach będzie znak "Made in UE” czy "Made in... (nazwa kraju)”. W ten sposób produkty z krajów spoza UE byłyby łatwiej identyfikowalne, a wytwarzane w krajach Wspólnoty lepiej chronione przed fałszerstwami. (W tej kwestii 16 krajów jest przeciwnych, więc raczej nie należy się spodziewać rozstrzygnięcia w najbliższym czasie). Kolejną zmianą ma być lepsza ochrona oszczędzających przed bankructwem i niewypłacalnością banku. Od 2016 roku ochronie podlegać będą oszczędności do 100.000 euro. W przypadku kłopotów, właściciele i wierzyciele banku będą zmuszeni sięgnąć do własnej kasy. Wszyscy obywatele UE będą mieć prawo do girokonta, również wówczas gdy nie będą posiadać stałego miejsca zamieszkania. Konto to ma zapewnić podstawowe funkcjonowanie, jak potwierdzenie posiadania pieniędzy czy umożliwić wypłatę gotówki z bankomatów. Przepis ma obowiązywać od 2016 r. Osoby podsiadające pojazdy zasilane alternatywnymi źródłami energii (gaz, prąd, wodór) mają w przyszłości mieć w całej Europie więcej możliwości uzupełnienia energii napędzającej pojazd. Kolejną nowością, która ma wejść w życie najpóźniej od 1 października 2017 roku jest wyposażenie centrów ratownictwa w Europie w odbiorniki automatycznego systemu ratunkowego eCall. System ten ma powiadamiać centralę ratunkową o miejscu wypadku samochodu, nawet gdy kierowca jest nieprzytomny. W system automatycznego wzywania pomocy mają być wyposażane nowe samochody. Na razie nie ma zgodności państw członkowskich co do tego przepisu.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie