Nowi niemieccy obywatele

· 404 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Nowi niemieccy obywatele

Niewielki wzrost liczby ubiegających się o niemieckie obywatelstwo odnotowały w ubiegłym roku urzędy.

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny o 5,7% w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba osób starających się o przyznanie niemieckiego obywatelstwa. Oznacza to, ze w 2010 roku o otrzymanie niemieckiego paszportu starało się 101.600 osób, przeciętna wieku starających się wynosiła 30 lat, i od co najmniej 15 lat mieszkali w Niemczech. Największe zainteresowanie obywatelstwem zanotowano w NRW, Hamburgu i Hesji. W czterech z 16 krajów związkowych zanotowano spadek zainteresowania obywatelstwem (najmniejsze było w Berlinie i Kraju Saary).
Spośród ubiegających się o przyznanie niemieckiego obywatelstwa najliczniejszą grupę stanowili Turcy (26.000), obywatele krajów dawnej Jugosławii (6500), Irakijczycy (5200) i Polacy (3800).
O niemieckie obywatelstwo mogą ubiegać się cudzoziemcy, mający prawo pobytu lub zezwolenie na pobyt, mieszkający od co najmniej ośmiu lat w RFN, nie karani, posiadający źródło utrzymania dla siebie i rodziny (czyli nie pobierający zasiłku socjalnego oraz nie bezrobotni), posiadający dostateczną umiejętność posługiwania się językiem niemieckim oraz wykazujący wiedzę o systemie społecznym, normach prawnych i orientujący się w warunkach życia w Niemczech i akceptujący zasady niemieckiej konstytucji.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie