Opierasz się integracji? Wylatujesz – Niemcy zaostrzają prawo wobec migrantów wzbraniających się przed integracją!

· 776 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Opierasz się integracji? Wylatujesz – Niemcy zaostrzają prawo wobec migrantów wzbraniających się przed integracją!

Thomas de Maiziere szef niemieckiego MSW ma plan względem uchodźców, którzy będą wzbraniali się przed nauką języka niemieckiego i podjęciem pracy – opierasz się integracji, nie masz prawa do pobytu w Niemczech!

Uchodźcy przekraczający niemieckie granice muszą liczyć się z obowiązującym tam prawem działającym w myśl polityki migracyjnej. Prawem, które jest coraz bardziej restrykcyjne...

Tak jest…

Nie ma dokładnych danych mówiących o tym, ilu uchodźców przebywa obecnie na terenie Niemiec, ponieważ berlińscy urzędnicy nie potrafią doliczyć, ile osób znajduje się w specjalnych ośrodkach dla imigrantów w stolicy kraju, ilu zostało rozlokowanych do innych miast i w końcu ilu wróciło do ojczyzny.

Na niemieckich ulicach koczują uchodźcy, którzy coraz częściej protestują przeciwko przedłużającym się procedurom imigracyjnym. Teraz już na szczęście rzadziej, ale dochodziło do zatarć z policją, rozżaleni imigranci atakowali Niemców, a żądające zmian niemieckie społeczeństwo, podpalało ośrodki dla uchodźców, manifestując w ten sposób swoją niechęć do obcych.

Szef niemieckiego MSW nie ukrywa już, że kryzys migracyjny wymknął się niemieckim politykom spod kontroli, dlatego konieczne jest wprowadzenie środków nadzwyczajnych.

A tak będzie…

Uchodźcy przyjeżdżający do Niemiec mają obowiązek integracji, która zdaniem polityków powinna przejawiać się chęcią nauki tamtejszego języka, a także podjęciem pracy. Imigranci, którzy nie będą chcieli się zintegrować, nie otrzymają prawa do pobytu w Niemczech – zapowiedział szef niemieckiego MSW Thomas de Maiziere.

Na tym nie koniec. By zapobiec tworzeniu się gett, azylanci będą kierowani do przydzielonych im odgórnie miejsc zamieszkania Kto uzyska azyl, ten musi zamieszkać w miejscowości, do której zostanie skierowany do chwili, kiedy będzie mógł się samodzielnie utrzymać – zapowiedział de Maiziere. Azylantom, którzy nie będą przestrzegali prawa, grozi utrata prawa do niemieckich świadczeń socjalnych.

Jak się okazuje to tylko dwa z wielu elementów projektu nowelizacji ustawy o integracji.

Do współpracy nad nowym projektem de Maiziere zaprosił minister pracy Andeę Nahles (SPD). Efekt prac poznamy najpóźniej w maju.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie