Opóźnione wprowadzenie elektronicznej karty podatkowej

· 424 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Opóźnione wprowadzenie elektronicznej karty podatkowej

Wprowadzenie elektronicznej karty podatkowej ponownie się opóźni. Początkowo miała ona wejść do użytku z początkiem 2011.

W związku z wystąpieniem technicznych problemów wprowadzenie elektronicznej karty podatkowej przeniesiono na przełom 2011/2012 roku. Na początku listopada poinformowano, że termin jest przesunięty po raz kolejny na połowę 2012 roku. Jednak chaos z danymi wydaje się być większy niż sądzono. Federalne ministerstwo finansów potwierdziło, że na konferencji landowych ministerstw finansów ponownie przesunięto termin wprowadzenia. Ostatecznie elektroniczna karta podatkowa powinna być w pełni gotowa do działania na początku 2013 roku. W związku z tym aktualnie ważna karta podatkowa 2010, która miała być ostatnią papierową, również w 2012 roku zachowuje ważność.
Elektroniczna karta podatkowa ma ułatwić komunikację pomiędzy pracodawcami, pracownikami, urzędami finansowymi i urzędami meldunkowymi. Dzięki dostępowi urzędów finansowych do większości zmian, jak np. zmiany klasy podatkowej ograniczy się niepotrzebne czynności. Z kolei gminy będą od razu dostarczać do urzędów informacje o takich dokonywanych tam czynnościach jak zmiana adresu, zmiana stanu cywilnego, urodziny dziecka czy wystąpienie z kościoła. Poza technicznymi problemami okazuje się, że znaczna ilość osobistych danych jest źle zaksięgowana. W jednym tylko Mecklenburg-Vorpommern doszukano się 640.000 nieaktualnych danych.
Od 1 stycznia 2012 roku podatnicy będą otrzymywać zawiadomienia o dostępie do swoich danych w karcie podatkowej i do końca roku będą mieć czas na ewentualne poprawki.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie