Osiem najważniejszych (naszym zdaniem) punktów expose Beaty Szydło

· 635 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Osiem najważniejszych (naszym zdaniem) punktów expose Beaty Szydło

Wczoraj premier Beata Szydło przedstawiła Sejmowi <i>Program działania Rady Ministrów</i> wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wystąpienie premier trwało ponad godzinę, w konsekwencji rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania. Słusznie?

Polska musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli – to są zasady, którymi będziemy się kierować – to tylko fragment wczorajszego wystąpienia premier Beaty Szydło, która przed prezydentem, marszałkami, posłankami, posłami i rodakami wygłaszała swoje pierwsze expose.

Z trwającego ponad godzinę przemówienia wybraliśmy kilka najważniejszych (naszym zdaniem) zmian czekających nas pod rządami Prawa i Sprawiedliwości:

1. 500 zł. na dziecko. W przypadku rodzin o małych dochodach zasiłek ma być przyznawany od pierwszego dziecka, w innych przypadkach począwszy od drugiego, bo jak zaznaczała Beata Szydło: Dziecko to nie koszt, dziecko to inwestycja. Beata Szydło wspomniała także o kontynuowaniu działań prowadzonych przez poprzedników, a mianowicie rozbudowywaniu sieci przedszkoli. PiS chce by przedszkola były bezpłatne dla rodzin o niskich i średnich dochodach.

2. Brak obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zdaniem Beaty Szydło to rodzice powinni podjąć decyzję o tym, czy posłać swoje dziecko do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat: Tę zmianę przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni naszego rządu – zapewniała Szydło.

PiS chce także stopniowego powrotu do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum, odbiurokratyzowania oświaty, powrotu do pełnego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur, dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ale także do rozwijającej się gospodarki, rozwój uczelni wyższych oraz danie nauczycielom akademickim możliwości własnego rozwoju naukowego.

3. Budowa tanich mieszkań, które mają powstawać na działkach należących do państwa i różnych przynależących do niego instytucji. Mieszkania te mają być budowane z kredytów bankowych (nie z budżetu państwa). Kredyt ma zostać spłacony z pieniędzy osób wynajmujących później te mieszkania, płacących czynsz, a także kupujących.

4. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

5. Bezpłatne leki od 75 roku życia. Omawiając obecny stan służby zdrowia premier zwróciła uwagę na konieczność jej przebudowy. Jej zdaniem należy wrócić do programu śp. prof. Zbigniewa Religii czyli do finansowania leczenia z budżetu państwa. Mówiąc o pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych Szydło zaznaczyła, że docenia ich codzienny wysiłek, poświęcenie w walce o ratowanie ludzkiego życia, zaznaczając tym samym, że ich zarobki na chwilę obecną są zbyt niskie.

6. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł., likwidacja umów śmieciowych.

7. Podniesienie do 8 tys. zł. kwoty wolnej od podatku.

8. Obniżenie podatków dla małych przedsiębiorstw. Podatek CIT dla małych firma ma zostać obniżony do 15%, bo jak zapewniała Szydło: Chodzi nam przede wszystkim o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (…) Mam program, by małe firmy stały się średnimi, średnie dużymi, a duże mogły konkurować na rynku globalnym (…) Polska potrzebuje przedsiębiorczości, młodych, świetnie wykształconych Polaków.

W trakcie przemówienia Beata Szydło zwróciła także uwagę na bezpieczeństwo kraju i to zarówno militarne, gospodarcze jak i informatyczne.

Szydło wyraziła chęć rozbudowy sił zbrojnych i umocnienia wschodniej flanki NATO. Na arenie międzynarodowej Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości chce być aktywna i asertywna zarazem: Będziemy się przeciwstawiać podziałom Europy, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i na zewnątrz niej – zapewniała Szydło.

Premier nie zapomniała także o kwestii Polonii, zapewniła, że o dobro Polaków na emigracji nie będzie zabiegało tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także Sejm i Senat: Chcę też jasno zadeklarować, że Polska będzie chronić Polaków mieszkających za granicą, zabiegać o ich właściwe traktowanie, a w razie niebezpieczeństwa ewakuować do kraju – zapewniała premier Szydło.

Rząd Beaty Szydło uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Za było 236 parlamentarzystów, przeciwko – 202. 18 wstrzymało się od głosowania. W głosowaniu brało udział 456 posłów, a zatem do uzyskania większości bezwzględnej koniecznych było 229 głosów.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie