Po 25 latach wciąż widać różnice między wschodem a zachodem

· 602 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Po 25 latach wciąż widać różnice między wschodem a zachodem

Od zjednoczenia Niemiec minęło już prawie 25 lat, ale w mentalności mieszkańców i warunkach życia wiąż widać różnice między wschodem a zachodem kraju. Z czego to wynika i czy jest szansa na całkowite scalenie Niemiec?

Instytut Demografii i Rozwoju w Berlinie opublikował raport, z którego wynika, że różnice między wschodem a zachodem Niemiec są nadal widoczne, chociaż od legendarnego upadku muru berlińskiego za kilka miesięcy (3 października) minie 25 lat.

Mentalność, zarobki… Co jeszcze dzieli wschód i zachód?

W raporcie czytamy, że różnice są widoczne przede wszystkim w gospodarce, bo pomimo dofinansowania wschodu przez zachód (pomoc sięgała blisko 2 bilionów euro), gołym okiem można zauważyć, że wschód Niemiec na arenie gospodarczej radzi sobie kiepsko.

Różnice widoczne są także w mentalności społeczeństwa. Mieszkańcy wschodu w oczach zachodniej ludności Niemiec są niezadowoleni, smutni, pesymistyczni, mało ufni. Wschodni Niemcy uważają natomiast mieszkańców zachodu za aroganckich, dumnych i zarozumiałych.

Specjaliści rynku pracy zauważają także, że zarobki mieszkańców wschodnich terenów są znacznie niższe niż na zachodzie Niemiec. Ossis (Wschodniacy) zarabiają przeciętnie 2800 euro brutto, co sprawia, że ich zarobki stanowią zaledwie trzy czwarte stawki zachodniej pensji.

Różnice między wschodem a zachodem Niemiec są widoczne nawet po względem podejścia do wyznania. W zachodniej części w duchu religijnym wychowywane jest co trzecie dziecko, na wschodzie co ósme.

Jest szansa na pełne scalenie Niemiec?

Naukowcy twierdzą, że całkowite zniwelowanie różnic między wschodem a zachodem Niemiec jest procesem nie tyle niemożliwym, co długotrwałym i zaznaczają, że w kwestii zbliżenia się wschodu i zachodu widać poprawę w kilku płaszczyznach życia np. przyrost naturalny jest niski w całych Niemczech, wyposażenie gospodarstw w sprzęty domowe i radiowo-telewizyjne jest taki sam, a politykom udało się zahamować proces migracji ze wschodu na zachód.

Są wśród Was mieszkańcy wschodu i zachodu? Czy Wy także dostrzegacie różnice, a może wręcz przeciwnie? Czekamy na Wasze komentarze.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie