Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV? Kara Cię ominie, jeśli...

· 2.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV? Kara Cię ominie, jeśli...

Skuteczne egzekwowanie kar pieniężnych i lepszy system informacji zniechęcają bezrobotnych do łamania zasad. Federalny Urząd Pracy z każdym miesiącem karze mniej osób, które nieuczciwie pobierają zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV.

Metody Federalnego Urzędu Pracy skutkują mniejszą liczbą kar nakładanych na bezrobotnych. A za co najczęściej poucza się niezatrudnionych? Bo nie stawili się w urzędzie w wyznaczonym terminie, bo nie zgodzili się na kontynuację kształcenia/szkolenia, bo nie przyjęli proponowanej pracy.

Styczeń i luty tego roku przyniosły znaczną poprawę. Odnotowano 151 600 kar pieniężnych, a to mniej o 13,6% niż w zeszłym roku w tym samym okresie. Z kolei w lutym liczba upomnień zmalała z 90 700 (2014) do 77 400. Ponadto zmniejszyła się również ilość karanych osób bezrobotnych, która stale maleje od 2012 roku.

Co zatem pomaga utrzymać tę pozytywną tendencję? Spory w niej udział mają placówki Jobcenter. Uruchomiły bowiem specjalny serwis, który zawiadamia o terminie wizyty w urzędzie za pomocą SMS-a. To bezpośrednio przyczyniło się do mniejszej liczby bezrobotnych, którzy nie pojawili się w ustalonym dniu. Zapominalscy mogli w porę zareagować i zmienić termin wizyty na korzystniejszy. Co więcej, wzrosła świadomość niezatrudnionych odnośnie do konsekwencji nieprzestrzegania zasad.

A jakie są faktyczne kary pieniężne? Jeśli bezrobotny nie stawi się w urzędzie w ustalonym dniu, traci 10% zasiłku. Jeśli odmówi przyjęcia proponowanej pracy lub dalszego kształcenia, straci 30% zasiłku.

Ewa Kuchta

Źródło: spiegel.de, job-profi.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/urz%C4%99dzie-pracy-pracy-bezrobotnych-619989/, autor: succo

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie