Polacy a niemiecki rynek pracy

· 433 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Polacy a niemiecki rynek pracy

5 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej generalnie każdy Polak po uzyskaniu pozwolenia na pracę może pracować w Niemczech.

Uzyskanie pozwolenia o pracę nie jest jednak łatwe, gdyż niemieckie urzędy kierują się zasadami, że pierwszeństwo przy uzyskaniu konkretnej oferty pracy mają obywatele niemieccy, ewentualnie obywatele innych państw, którzy legalnie w Niemczech przebywają i są dopuszczeni do rynku pracy przynajmniej przez 12 miesięcy.

Jednak pomimo powyższych trudności jak i obecnej nienajlepszej sytuacji na niemieckim rynku pracy obywatele Polski mogą już pracować na terenie Niemiec pod pewnymi warunkami.

Pracownicy sezonowi
Przy pracach sezonowych Polakom wolno pracować przez 6 miesięcy, i to można wykorzystywać sukcesywnie przez cały rok. Praca sezonowa dla Polaków jest możliwa w takich branżach, jak rolnictwo, leśnictwo, sadownictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, hotelarstwo i gastronomia.

Praca dla studentów
Polacy studiujący w Niemczech mogą pracować legalnie, bez pozwolenia, maksymalnie 90 dni w roku na pełen etat lub 180 dni na pół etatu a także po ukończeniu studiów przez rok.

Praca jako pomoc domowa
Okres zatrudnienia w gospodarstwie domowym, w którym są osoby wymagające całodobowej opieki, wynosi minimum trzy miesiące, ale nie dłużej niż trzy lata - pozwolenie na pracę w tym sektorze jest obowiązkowe.

Praca na własny rachunek
Polacy mogą też swobodnie podejmować jednoosobową działalność gospodarczą w każdej branży zgłaszając się w urzędzie gminy, miasta czy dzielnicy. Nie może to być jednak tzw. pozorna, czy ukryta działalność gospodarcza.
Musi to być działalność wykonywana samodzielnie, na własny rachunek, przy pomocy własnego sprzętu, własnych narzędzi, i taki przedsiębiorca nie może podlegać żadnym instrukcjom czy poleceniom służbowym przełożonych.
Jeśli jest inaczej, to policja celna ma podstawy, żeby przyjrzeć się bliżej działalności gospodarczej polskiego przedsiębiorcy.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie