Przeciwko korupcji

· 584 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Przeciwko korupcji

Rząd Federalny dopełnił formalności związanych z rozpoczęciem procedury ratyfikacji konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) jest pierwszą powszechną mającą na celu walkę z przekupstwem i nadużyciami urzędów. Powstała w 2003 roku i zobowiązuje państwa członkowskie do karania różnorakich form korupcji w urzędach państwowych oraz do międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Dotychczas Niemcy nie mogły wypełnić przepisów zawartych w konwencji, ponieważ brakowało regulacji prawnych dotyczących przekupstwa deputowanych. W lutym Bundestag w końcu uchwalił odpowiednie przepisy, w myśl których korumpowanie i branie łapówek przez posłów jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 września i po tym terminie niemieckie prawo spełniać będzie założenia umożliwiające ratyfikowanie konwencji. Do tej pory spośród 193 członków ONZ, konwencję ratyfikowało 171 państw.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie