Przed 70 rocznicą wybuchu wojny - relacje polsko-niemieckie

· 218 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Przed 70 rocznicą wybuchu wojny - relacje polsko-niemieckie

W przededniu siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej Instytut Spraw Publicznych (ISP) ogłosił badania na temat stosunków polsko-niemieckich.

Relacje polsko-niemieckie uważa za dobre 53 procent respondentów (w 2000 r. 77%). Znacznie częściej relacje między państwami oceniają dobrze ludzie młodzi (niespełna 60%), niż osoby starsze (46%). 40 procent Polaków uważa, że II wojna wciąż ma wpływ na stosunki z Niemcami, tyle samo pytanych uważa, że wpływ ten jest słaby, 12 % jest zdania o braku jakiegokolwiek wpływu. Zdecydowane pogorszenie stosunków nastąpiło na skutek polityki konfrontacyjnej poprzedniego polskiego rządu.

Stosunki polsko-niemieckie są po dwudziestu latach od przemian politycznych w Europie zdystansowane, jednocześnie oceny są pragmatyczne i trzeźwe. Szczególnie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej społeczeństwo polskie skupia się przede wszystkim na konkretnych sprawach, zmniejszając rolę relacji polsko-niemieckich w kontekście II wojny światowej. Warto zaznaczyć, że ocena stosunków politycznych nie jest kompatybilna z oceną relacji na poziomie osobistym. Przeprowadzone w 2008 roku badania wykazały przyjazne relacje osobiste między Polakami i Niemcami.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie