Przemoc w rodzinie

· 865 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Przemoc w rodzinie

We wszystkich grupach społecznych dzieci są nadal bite, mimo, że zakazuje tego prawo.

Kodeks rodzinny wyraźnie mówi o karach (surowych) wobec rodziców stosujących wobec dzieci przemoc. Wydawałoby się, że również w tak oświeconym społeczeństwie kary cielesne wobec dzieci są nieakceptowane nic bardziej błędnego. Według najnowszych danych 22,3% dzieci w wieku od 6 do 11 lat jest w Niemczech bita przez rodziców, bez względu na status społeczny rodziny. W rodzinach o wyższym poziomie społecznym bite jest 22,7% dzieci, w rodzinach "problematycznych" 17,1% dzieci dostało przynajmniej raz takie lanie, ze chodziło z siniakami. Najrzadziej przemocy fizycznej doznają dzieci z tzw. "przeciętnych" rodzin (12,9%). Według przeprowadzających badania rodzice zamożni i wykształceni biją dzieci, ale nie przyznają się do tego. Z kolei dzieci z problematycznych rodzin znacznie częściej (30%) doświadczają przemocy werbalnej, słysząc od dorosłych, że są "nic niewarte" i "głupie". W lepiej sytuowanych rodzinach dzieci słyszą od rodziców, że "do niczego się nie nadają". Rodzice nie muszą raczej liczyć się z karami, ponieważ trudno liczyć na reakcję ze strony otoczenia na przemoc w rodzinie
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie