Przyszłość szkolnictwa

· 546 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Przyszłość szkolnictwa

Niejednolity system szkolnictwa prowadził do wyjątkowo kiepskich wyników edukacyjnych.

O systemie edukacji decydują landy, które ten system finansują. Skutki zróżnicowania poziomu kształcenia w różnych landach były szczególnie widoczne w wynikach PISA w 2001 roku, gdzie niemiecki system kształcenia został oceniony bardzo nisko. Przeciętni niemieccy uczniowie w wieku 15 lat w każdej dziedzinie badań (czytanie, matematyka, nauki przyrodnicze) osiągnęli wyniki znacznie gorsze niż ich rówieśnicy w innych krajach rozwiniętych. Najbardziej alarmujące były fakty, że w żadnym innym państwie pochodzenie dziecka nie decyduje w tak poważnym stopniu o jego szkolnych wynikach. Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji Bertelsmanna potwierdziły, że dzieci dorastające w biedniejszych dzielnicach lub pochodzące z rodzin cudzoziemskich mają znacznie mniej szans na dobre wykształcenie. Od alarmujących wyników PISA w 2001r. przeprowadzono szereg zmian, m.in. indywidualne podejście do uczniów, nauczanie interdyscyplinarne i promowanie projektów własnych dzieci. W efekcie wyniki 15-latków są już powyżej przeciętnej a coraz więcej dzieci przystępuje do matury.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie