Przywrócenie obywatelstwa polskiego

· 1.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Przywrócenie obywatelstwa polskiego

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego osobom, które utraciły je przez 1 stycznia 1999 roku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego będą mogły skorzystać osoby, które m.in. od sierpnia 1968 do grudnia 1998 roku nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zmianę obywatelstwa polskiego na obce, tracąc tym samym obywatelstwo polskie. O przywrócenie obywatelstwa polskiego starać się będą mogli cudzoziemcy, którzy posiadali je już i utracili przed 1 stycznia 1999 roku. Starając się o przywrócenie obywatelstwa polskiego należy wystąpić z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych, osoby zamieszkujące poza graniami kraju składają wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym, do tej pory obywatelstwo polskie można było nabyć przez nadanie przez prezydenta RP, związek małżeński z obywatelem polskim lub poprzez rodziców (z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie). Wniosek o przywrócenie obywatelstwa musi zawierać dane, adres zamieszkania, oświadczenie o utracie w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje na temat okoliczności jego utraty oraz życiorys. Dołączone muszą być również dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego oraz fotografię. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej MSW http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9803/Cudzoziemcy_moga_ubiegac_sie_o_przywrocenie_obywatelstwa_polskiego.html?search=7280
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie