Rosnąca liczba bezdomnych

· 390 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Rosnąca liczba bezdomnych

W ostatnich dwóch latach liczba osób bezdomnych wzrosła o 15% i wynosiła w 2012 roku ok. 248.000, podało Federalne Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym (BAG W).

Wysokie czynsze i niewystarczająca ilość tanich mieszkań, zubożenie najniżej uposażonych powoduje drastyczny wzrost bezdomności. Za bezdomne uważane są osoby nie posiadające mieszkania zagwarantowanego umową najmu. Zamiast tego osoby takie znajdują zakwaterowanie u rodziny, znajomych, na polach campingowych czy w placówkach pomocowych. Co dziesiątą osobą bezdomną są małoletni (32.000 dzieci i młodzieży). Spośród dorosłych trzy czwarte stanowią mężczyźni. Faktyczna liczba osób bezdomnych może być znacznie wyższa – poza NRW żaden z landów nie prowadzi systematycznych statystyk.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie