Samotni rodzice

· 643 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Samotni rodzice

Coraz częściej tradycyjny model rodziny przestaje obowiązywać, natomiast rośnie liczba osób samotnie wychowujących dziecko. Obecnie już co piąta rodzina to zaledwie jedno z rodziców, podaje Federalny Urząd Statystyczny. Dla porównania: przed 13 laty była to zaledwie co siódma rodzina.

Osoby samotnie wychowujące dzieci żyją częściej w metropoliach niż na wsiach, we wschodnich landach ich liczba jest znacznie większa niż na zachodzie, dodatkowo, jeśli dzieci są małe często brakuje pieniędzy. W dziewięciu na dziesięć przypadków w 2009 r. matki zajmowały się wychowywaniem potomstwa. Dwie na pięć samotnych matek pracuje na pełnym etacie; 58% z nich udaje się finansować z własnej pracy; jedna trzecia ma mniej niż 1100€ miesięcznie, dwie trzecie od 1100 do 2600€. Najgorzej wygląda sytuacja, gdy w domu są małe dzieci: jedynie co czwarta kobieta samotnie wychowująca dziecko do trzeciego roku życia pracowała w 2009 r. zawodowo. Gdy dzieci są w wieku od 15 do 17 lat pracuje zawodowo trzy czwarte kobiet.
Blisko dwie trzecie osób samotnie wychowujących dzieci w zachodnich landach było po rozwodzie lub żyło w separacji z małżonkiem. Inaczej sytuacja wygląda we wschodnich landach gdzie przeszło połowa (54%) samotnych rodziców nigdy nie była w związku. W nowych landach znacznie częściej na świat przychodzą dzieci z pozamałżeńskich związków, znacznie większa jest również liczba nieletnich matek.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie