Spór o płace minimalne

· 502 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Spór o płace minimalne

Od pierwszego stycznia w Niemczech obowiązuje jednolita płaca minimalna. Jak na razie ustawa wzbudza wiele kontrowersji.

Od pierwszego stycznia 2015 roku w Niemczech obowiązuje jednolita płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę. Wokół nowej ustawy krąży wiele wątpliwości…

Pojawiają się pytania czy takie rozwiązanie nie pogorszy sytuacji na rynku pracy, a może reakcja będzie zupełnie odwrotna?

Płacą minimalną są objęci wszyscy zatrudnieni (którzy ukończyli 18 lat). Wyjątek stanowią stale bezrobotni (którzy znaleźli pracę). W ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy mogą oni otrzymywać niższe stawki godzinowe.

Reakcja przedsiębiorstw

Z przeprowadzonych badań wynika, że 26 procent firm objętych płacą minimalną zamierza podnieść ceny za swoje wyroby i usługi. 22 procent chce ograniczyć zatrudnienie, 18 procent planuje ograniczyć wymiar pracy. Pozostała część nie widzi powodu do wprowadzania u siebie jakichkolwiek zmian.

Właściciele przedsiębiorstw są zdania, że jednolita stawka płacy minimalnej jest zagrożeniem dla ich konkurencyjności.

Przeciwnicy

Największym przeciwnikiem płacy minimalnej wydaje się być Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców (BDA). Zrzeszenie uważa, że wprowadzenie płacy minimalnej jest największą ingerencją w warunki pracy i płacy od kilkudziesięciu lat.

Działacze są zdania, że wprowadzenie płacy minimalnej pogorszy sytuację na niemieckim rynku pracy i utrudni osobom bezrobotnym jej podjęcie (szczególnie dotyczy to osób o niskich kwalifikacjach zawodowych).

Zwolennicy

Najczęściej podawanym argumentem na rzecz wprowadzenia płacy minimalnej jest to, że jej wzrost może napędzić koniunkturę. Zdaniem ekspertów, kto więcej zarabia, ten więcej wydaje, a to w konsekwencji zwiększa popyt na rynku.

Wprowadzenie płacy minimalnej spotkało się też z aprobatą ze strony Międzynarodowej Organizacji Pracy, która uważa, że jej wprowadzenie wyrówna nierówności społeczne.

Jak widać płaca minimalna podzieliła niemiecką gospodarkę, politykę i społeczeństwo. Jedno jest pewne, płaca minimalna nie jest „lekiem” na wszystkie problemy niemieckiego rynku pracy.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie