Studiowanie w Niemczech

· 461 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Studiowanie w Niemczech

Studentom w Niemczech wiedzie się w wielu dziedzinach znacznie lepiej, wynika z sondażu przeprowadzonego przez organizacje studenckie wśród 15.000 osób na 227 uczelniach wyższych.

Przeciętnie na zajęcia i wykłady studiujący potrzebują 18 godzin tygodniowo, 17 dalszych godzin potrzebują na zajęcia samodzielne. 61% respondentów poza nauką pracuje – średnio 7,4 godziny tygodniowo. W ostatnim czasie nieco zmalała liczba pracujących studentów, prawdopodobnie z powodu likwidacji opłaty za studia w większości landów. Statystycznie studenci mają nieco więcej pieniędzy do dyspozycji: przeciętnie w letnim semestrze 2012 roku dysponowali miesięcznie kwotą 864€ (o 52€ więcej niż trzy lata wcześniej). 24% studentów jest wspierane częściowo lub w całości przez Bafög. W dalszym ciągu wyraźnie widać zróżnicowanie pochodzenia społecznego studentów. Na 100 dzieci rodziców z wykształceniem wyższym studiuje 77, na 100 dzieci rodziców w wykształceniem zawodowym naukę na uniwersytetach kontynuuje jedynie 23.
Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie