Stypendia dla studentów

· 552 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Stypendia dla studentów

Oferta stypendialna w Niemczech skierowana do Polaków jest obszerna i daje wiele możliwości. Sprawdźcie, która z ofert jest najbardziej atrakcyjna i skorzystajcie!

O stypendium Deutscher Akademischer Auslandsdienu (DAAD) mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków, którzy w chwili składania podania o stypendium ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów. Student może otrzymać stypendium na: naukę języka, podróże grupowe, absolwent: na pobyty studyjne, doktorant na pobyty badawcze, naukowcy na krótkie stypendia badawcze. DAAD pamięta również o byłych stypendystach własnej instytucji oraz o studentach i doktorantach przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) to trzy ściśle współpracujące stowarzyszenia w Polsce, Niemczech i Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. GFPS-Polska rekrutuje, w ramach programu stypendialnego, polskich studentów do Niemiec. Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski, którzy: nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, są studentami, magistrantami, doktorantami lub asystentami na kierunkach stacjonarnych, wyróżniają się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawymi pomysłami na projekty naukowe. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie. Stypendysta po przyjeździe do Niemiec ma zagwarantowaną pomoc w poszukiwaniu lokum, otwarciu konta w banku, załatwieniu formalności i poznaniu miasta, ludzi, kultury itd.

Ciekawą propozycją jest program stypendialny Bundestagu. Stypendium oferowane przez Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne trwa 5 miesięcy, a jego główną zaletą jest 15-tygodniowy staż w biurze jednego z posłów niemieckiego rządu.

Na terenie Niemiec i Polski działa wiele fundacji przyznających stypendia przyszłym i obecnym dziennikarzom np. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej działająca w Warszawie czy MedienCampus Bayern e. V.

Niemieckie uczelnie również wychodzą naprzeciw polskim stypendystom oferując tzw. „stypendia startowe”, których wysokość wynosi 150 euro, dodatkowo studenci są zwolnieni z opłaty wpisowej. Z taką inicjatywą wyszedł m.in. Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Niemcy wspierają Polaków, a czy Polacy wspierają swoją zdolną młodzież? Szeroki wachlarz ofert stypendialnych daje ogromne możliwości edukacyjne dla młodych.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie