Świadczenia socjalne do poprawki!

· 588 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Świadczenia socjalne do poprawki!

„Sueddeutsche Zeitung” poinformował, że przybywa imigrantów, którzy w Niemczech ubiegają się o świadczenia socjalne. Rząd planuje zmiany.

Instytut Badań nad Rynkiem Pracy i Działalnością Zawodową w Norymberdze (IAB) opublikował dane, z których wynika, że na terenie Niemiec przybywa imigrantów korzystających z tamtejszych świadczeń socjalnych.

Z badań wynika, że najczęściej o ulgi ubiegają się Rumuni i Bułgarzy. W 2014 roku ze świadczeń skorzystało niewiele ponad 14% imigrantów, obecnie liczba ta przekracza 17%, w tym aż 112 tys. Rumunów i Bułgarów. Ogółem beneficjentów niemieckich zasiłków, w minionym roku, było ponad 420 tys. obywateli Unii Europejskiej!

Pojadę tam, gdzie są najwyższe…

Szacuje się, że w ciągu minionego roku do Niemiec przybyło około 140 tys. obywateli Rumunii i Bułgarii, którzy osiedlają się w kraju za Odrą, z myślą poprawy swojego dotychczasowego życia, zdobyciu pracy, ale przecież nie każdy może liczyć na zatrudnienie, a przecież za coś trzeba żyć, dlatego składają wnioski o świadczenia socjalne…

Spór o świadczenia socjalne wypłacane imigrantom trwa. W zeszłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo niemieckie może odmówić wypłacania świadczenia dla bezrobotnych (Hartz IV), ale nie może pozbawić uchodźców prawa do tzw. minimum egzystencjonalnego (prawo do tego zasiłku przysłuchuje imigrantom, którzy na terenie Niemiec przebywają dłużej niż 6 miesięcy), którego wysokość jest zbliżona do wysokości Hartz IV.

Niemieccy politycy już pod koniec ubiegłego roku zapowiadali zamiany w kwestii świadczeń wypłacanych imigrantom. Federalna minister pracy Andrea Nahles i szef SPD Thomas Oppermann są zdania, że zasiłki powinny być wypłacane imigrantom nie z uwagi na czas przebywania w Niemczech, ale z uwagi na przepracowany okres. Politycy są zdania, że by ubiegać się o zasiłki należy mieć za sobą roczne doświadczenie zawodowe, zdobyte w Niemczech.

Tymczasem część niemieckiego społeczeństwa jest zdania, że uchodźcy przyjeżdżają do Niemiec i wcale nie szukają pracy, tylko korzystają z przywilejów, które gwarantuje im państwo, w postaci świadczeń, pozwalających na godne życie bez konieczności pracowania.

Do zmian w prawie do świadczeń socjalnych skłania się także kanclerz Angela Merkel: „Jeśli chodzi o pobór zasiłku, który nie opiera się na pracy, uważam, że uzasadniony jest powrót do kraju pochodzenia” – komentowała Merkel na łamach monachijskiego dziennika.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie