Ubezpieczenia

· 1.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Ubezpieczenia

Przeszło 100 milionów euro rocznie wydają Niemcy na niepotrzebne ubezpieczenia. Takie jest stanowisko komisji ekspertów ds. ubezpieczeń.

Najbardziej zasobochłonne są takie polisy, które często dublują się lub nawet trzykrotnie powtarzają. W minionym roku każdy przeciętny mieszkaniec w Niemczech wydał na ubezpieczenia ok. 1780 euro, co oznacza, że każda osoba zawarła sześć różnych polis – często dużo za dużo. Jak przyznają specjaliści Zrzeszenia Ubezpieczycieli (BdV), Niemcy mają wiele umów, często zawartych w sposób nieprzemyślany. Takie ubezpieczenia są dla wielu przeciętnych osób nieprzydatne, a jedynie drenują kieszenie z pieniędzy. Jak przyznaje BdV problemem zbędnych ubezpieczeń jest złe doradztwo. Kiedy doradca ubezpieczeniowy gratyfikowany jest na podstawie ilości i ceny zawieranych polis wiadomo, że będzie chciał ich zawrzeć jak najwięcej.

Są jednak polisy, z których nie powinno się rezygnować.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung) – pokrywa szkody jakie można wyrządzić w stosunku do osób trzecich.
Ubezpieczenie od niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeit) – daje zabezpieczenie na wypadek utraty zdrowia, zabezpiecza wypłatę 100% renty już przypadku 50% niezdolności do pracy.
Ubezpieczenie mieszkania (Hausrat) – co do jego zasadności każdy musi podjąć decyzję, ponieważ ubezpieczenie to pokrywa straty we własnym inwentarzu. W praktyce przydatne jest, jeśli w miejscu zamieszkania posiada się mienie znacznej wartości.
Ubezpieczenie życia (Risiko-Lebensversicherung) – ważne jest jeśli chce się zabezpieczyć rodzinę na wypadek własnej śmierci.
Ubezpieczenie prawne (Rechtschutz) – przydaje się kiedy dochodzi do cywilnych spraw spornych wymagających pomocy adwokata.
Ubezpieczenie wypadkowe dla dzieci (Unfallversicherung für die Kinder) – zapewnia indywidualną ochronę dziecka, pokrywa szkody, które dziecko może spowodować (np. w sklepie)
Ubezpieczenie budynku (Wohngebäudeversicherung) – niezbędne przy posiadaniu własnego mieszkania, pokrywa wiele ewentualnych szkód.
Ubezpieczenie na wypadek choroby za granicą (Auslandsreisekrankenversicherung) – w czasie wyjazdów zagranicznych ubezpieczenie obowiązkowe jest w praktyce mało przydatne. To ubezpieczenie pokrywa koszty powrotnego transportu, opieki lekarskiej i pobytu w szpitalu w przypadku choroby za granicą.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie