W maju – marsz do urny!

· 979 odsłon · Skomentuj! · Autor:
W maju – marsz do urny!

Już 10 maja Polacy podejmą najważniejszą decyzję wybierając Prezydenta RP. Jak głosować na emigracji? Jakie dokumenty będą niezbędne? Oto kilka cennych wskazówek!

10 maja bieżącego roku Polacy wybiorą Prezydenta kraju. Mieszkasz w Niemczech i uważasz, że ta sprawa cię nie interesuje i jesteś zwolniony z obowiązku? Wręcz przeciwnie! Nawet na emigracji jesteś Polakiem, a wybór Prezydenta jest twoim obowiązkiem.

W pierwszej turze lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Głosy będzie można oddawać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii w 4 komisjach wyborczych oraz w siedzibie Instytutu Polskiego w Düsseldorfie.

Druga tura wyborów (jeśli będzie konieczna) odbędzie się 24 maja, w tych samych godzinach.

Czym jest spis wyborców

Spis wyborców to lista, na którą wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo wybierania.

Zgłoszenie można dokonać dopiero po ukazaniu się informacji od konsula. Watro dodać, że za granicą konsul sporządza nowy spis wyborców przed każdymi wyborami! Dlatego tak ważne jest by przed każdymi wyborami wyborca mieszkający za granicą dokonał zgłoszenia do spisu wyborców. W przeciwnym razie nie będzie mógł oddać głosu!

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer polskiego paszportu (dokument musi być ważny) oraz miejsce i datę jego wydania.

Chcesz oddać głos? Spełnij następujące warunki

 • Musisz posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
 • Najpóźniej do 7 maja 2015 roku zapisz się na listę wyborców (podobnie robimy w przypadku II tury. Wtedy swoją chęć oddania głosu zgłaszasz do 22 maja).
 • Najpóźniej do 27 kwietnia zgłasz chęć oddania głosu za pomocą korespondencji.
 • Głosowanie korespondencyjne

  Osoby, które nie będą w stanie o własnych siłach dotrzeć do komisji wyborczej mogą oddać swój głos korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają do 15 dni przed dniem wyborów (w tym przypadku do 27 kwietnia).

  W celu oddawania głosów zdalnie zostanie uruchomiona specjalna strona interetowa. Osoby nie dysponujące dostępem do interetu, będą mogły dokonać zgłoszenia za pośrednictwem konsulatu – ustnie, pisemnie lub faksem.

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej PESEL, adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

  Na podstawie zgłoszenia wyborca zostanie wpisany do spisu wyborców, a konsulat wyśle pakiet wyborczy, który będzie zawierał: kartę do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

  Kartę do głosowania wyborca musi odesłać w określonym terminie, na adres wskazany przez konsula.

  Sposób zapisu na listę wyborców i zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie podany na stronie internetowej konsulatu!

  Zmiana miejsca zamieszkania

  Wyborca zmieniający miejsce zamieszkania przed terminem wyborów może otrzymać (na swój wcześniejszy wniosek) zaświadczenie do głosowania. Zaświadczenie wydaje konsul, a na jego mocy można oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.

  Źródło: www.kolonia.msz.gov.pl

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie