W Niemczech najwiecej dojeżdżajacych do pracy

· 352 odsłon · Skomentuj! · Autor:

W Brukseli zaprezentowano wyniki badań dotyczące dojazdu do pracy zatrudnionych w sześciu krajach.

Badania przeprowadzono w Belgii, Francji, Hiszpanii, Polsce, Niemczech i Szwajcarii, wzięło w nich udział 7220 osób w wieku 25 – 54 lat. Najwięcej dojeżdżających do pracy jest w Niemczech: 18 procent wszystkich pracowników stale podróżuje między miejscem zatrudnienia i zamieszkania.

Wieloletnie dojazdy mają znaczący wpływ na życie rodzinne i socjalne, nie pozostają bez wpływu również na zdrowie. Negatywnymi skutkami są stres czy bezdzietność. 41 procent dojeżdżających potrzebuje co najmniej dwóch godzin dziennie na dojazd. Dalsze 29 procent nocuje, co najmniej 60 razy w roku poza domem; są to najczęściej wyjazdy w delegacje lub związane z pracą sezonową. 14 procent przeprowadza się do innego regionu, a 4 procent za granicę.

Dla jednej czwartej dojeżdżających jest to jedyny sposób na unikniecie bezrobocia i socjalnej izolacji. Zaznaczają się również znaczne różnice miedzy płciami: 67 dojeżdżających do pracy w Niemczech stanowią mężczyźni.

W przypadku, gdy mężczyzna dojeżdża do pracy najczęściej dochodzi do zwiększenia różnic w zaangażowaniu rodziców w opiekę nad dziećmi. Mężczyźni czują się zwolnieni z prac domowych, w przypadku kobiet są to raczej sporadyczne przypadki. Kobiety podróżujące do pracy najczęściej pozostają bezdzietne.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie