Wędrówki ludu

· 449 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Wędrówki ludu

Co roku tysiące Niemców ze wschodnich landów przenosi się na zachód. Jeśli stan ten będzie trwał nadal to wkrótce w Bawarii będzie więcej mieszkańców niż we wszystkich nowych krajach związkowych razem wziętych.

Każdego dnia 140 mieszkańców wschodnich landów przeprowadza się na zachód. Ruchy demograficzne mają wyjątkowo negatywny wpływ na rozwój gospodarczy nowych landów. Od roku 1945 do ponownego zjednoczenia w 1990, 4,6 miliona osób przesiedliło się ze wschodu na zachód. W samym 1990 roku dalsze 395.000. Proces postępu gospodarczego jest w nowych landach powolny, ale stały. Szeroki strumień pieniędzy pozwolił na stworzenie nowoczesnej struktury w nowych krajach związkowych. Wprowadzenie drugiego pakietu solidarnościowego w wysokości 156,8 miliona euro nie pozostanie bez wpływu na dalszy rozwój wschodnich regionów.
Pomimo postępu, szczególnie młodzi ludzie emigrują do zachodnich regonów. Co trzeci wyjeżdżający ma od 18 do 25 lat. Powoduje to szybkie starzenie się społeczeństwa wschodnich landów. Również w zachodnich ludzie zmieniają miejsce zamieszkania, jednak te wielkości pozostają od dawna na mniej więcej niezmienionym poziomie.
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie