Węzeł gordyjski przecięty?

· 538 odsłon · Skomentuj! · Autor:
Węzeł gordyjski przecięty?

Wstępnie maszyniści ogłosili zakończenie strajku. Związkowcy i Deutsche Bahn zgodzili się na ostateczne przystąpienie do rozmów. Czy mediacje przyniosą korzyść obu stronom?

Jeszcze wczoraj (20.05) pisaliśmy o strajku niemieckich maszynistów, którzy już po raz dziewiąty w tym roku odeszli od swoich stanowisk pracy, po tym jak związek zawodowy maszynistów (GDL) nie doszedł do porozumienie z Deutsche Bahn (DB) w sprawie podniesienia statusu pracy na kolei.

Związkowcy spotkali się z przedstawicielami DB we wtorek we Frankfurcie nad Menem na wspólnych rozmowach, które były kontynuowane także w środę. W dialogu uczestniczył specjalista prawa pracy – Klaus Bepler.

Jak donoszą komunikaty prasowe, obie strony konfliktu (GDL i DB) zgodziły się na rozwiązanie sporu metodą arbitrażową, która będzie polegała na tym, że każda ze stron sporu wybierze własnego arbitra (lub arbitrów), a ci powołają arbitra przewodniczącego. Taki skład spotka się na wspólnych rozmowach, które będą prowadziły do rozstrzygnięcia sporu w oparciu o uzgodnione wcześniej zasady. Szef związku zawodowego maszynistów GDL Claus Weselsky nie kryje zadowolenia z obrotu sprawy: Po prawie pół roku udało nam się dojść do porozumienia.

Czy rozmowy zakończą się pomyślnie dla obu grup? Przypomnijmy, że związkowcy domagają się m.in. podniesienia płac o 5% i skrócenie tygodniowego czasu pracy o godzinę. Ale związek GDL nie tylko zabiega o kwestie płacowe, ale także, a może przede wszystkim, o zwiększenie swojej pozycji względem większego związku zawodowego jakim jest EVG. GDL obawia się, że nowa ustawa (którą niemiecki parlament ma uchwalić już w najbliższy piątek) ograniczy prawa małych związków zawodowych, co może wiązać się z jej rozwiązaniem.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie