Wielki Brat patrzy?

· 226 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Europejska Forteca, tak niektórzy nazywają Unię Europejską, ponieważ ta bardzo stara się utrzymać niepożądanych cudzoziemców poza jej granicami. Teraz władze w Brukseli planują dodatkowe wzmocnienie granic UE, ale metody jakich chcą użyć budzą szereg wątpliwości i obaw.

Franco Frattini (unijny komisarz ds.  sprawiedliwości) przedstawił ostatnio szereg mierników zaprojektowanych tak, aby wyśledzić nielegalnych emigrantów i tym samym zapobiec zagranicznym terrorystom wejście na terytorium UE.

Zakłada się, że na terenie Unii Europejskiej przebywa ponad 8 milionów nielegalnych emigrantów. Większość z nich wjechała na podstawie 3-miesięcznej wizy. Jednak ważność wiz minęła, a obcokrajowcy zostali.

Władze UE zostały zmuszone do prowadzenia żmudnej walki z nielegalnymi imigrantami. W 2006 roku zatrzymano ich ponad 500tyś. Zaledwie 40% z tej grupy zostało usuniętych z terytorium UE.

 

Największy problem, z jakim musi się borykać policja to fakt, że obcokrajowiec może po prostu podrzeć swoją wizę i bezkarnie kłamać na temat swojego pochodzenia i danych personalnych.

 

Frattini chce więc, aby obcokrajowcy zostawiali swoje odciski palców, przy przekraczaniu granicy UE. Odciski palców przechowywane byłyby z centralnym zbiorze danych, do którego dostęp miałyby władze państw członkowskich. To pozwoliłoby na szybką identyfikację w momencie zatrzymania przez policję czy rutynowej kontroli.

Taki system wejścia/wyjścia rejestrowałby również obywateli, którzy aktualnie nie potrzebują wizy jak np. Kanadyjczyków czy obywateli USA.

Jednak istnieją obawy, że zbieranie odcisków palców, tak samo jak urządzenia transmitujące i monitorujące granice, prowadzi do efektu Wielkiego Brata w Europie.

 

Wprawdzie sprawdzanie, kto przekracza granice jest konieczne dla utrzymania kontroli. Jednak ważnym problemem będzie dostęp do tych danych i gwarancja, że nikt tego nie wykorzysta do innych celów.

 

Wystarczy przypomnieć ostatnie zdarzenie z Wielkiej Brytanii. Dane milionów podatników, zostały ujawnione. To pokazało, jakie zagrożenie niesie centralny system danych i jak łatwo można go złamać.

 

Monitoring granic, systemy nawigacji, telefony komórkowe i wiele innych urządzeń to codzienność. Ułatwiają życie i dodatkowo potrafią wskazać gdzie akurat przebywamy. Miejmy nadzieję, że te technologie będą nadał pomagały i nie odwrócą się przeciwko nam.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie